Enciclopèdia de Cognoms Catalans

Escut i historial del seu cognom 

 Fer Comanda 

Estadístiques de Cognoms Catalans

Quí som ?/ Escriure

AIGUADÉ ORIGEN I SIGNIFICAT El cognom Aiguadé és un llinatge plenament català i arrelat des de fa molts anys. Etimològicament vol dir "repartidor d'aigua" i pertany al grup de topònims catalans, segons la classificació que estableix Francesc de Borja Moll. COGNOMS DERIVATS Alguns cognoms han establert derivats en funció dels canvis lingüístics provocats per les característiques de la nostra història. El procés de castellanització que es va donar durant els segles XVII i XVIII va afectar l'ortografia d'alguns cognoms. D'altra banda, la idiosincràsia de la fonètica catalana permet moltes formes derivades, totes elles correctes. En el cas del llinatge Aiguadé té la forma derivada Aiguader i també la forma Aigua. TÍTOLS NOBILIARIS RELACIONATS Tot i l'antiguitat i arrelament del llinatge, no hem trobat títols nobiliaris relacionats i, per tant, no ens trobem davant un cognom nobiliari. LLINATGE I HISTÒRIA Els diversos llinatges han arrelat en territoris de parla catalana en diferents èpoques històriques. A vegades es fa difícil establir amb certa exactitud l'època cronològica de la seva aparició. Alguns d'ells són molt antics i provenen de l'època medieval i altres són més moderns i daten dels segles XVII i XVIII. El fet que un llinatge sigui considerat toponímic no indica necessàriament que tingui la mateixa antiguitat del topònim sinó que el més probable és que hagi tingut una evolució posterior. En el cas del cognom Aiguadé té una evolució antiga. Augusto Cuartas ens diu que el cognom Aigua procedeix de la vila de Tremp. Pero, i els Aiguadé ?. Pensem que els Aiguadé tenen els primers solars a la comarca de l'Urgell, amb branques a Anglesola i Tàrrega. També hi ha branques a Olesa de Montserrat i Barcelona. ARMES Considerem les següents armes com les primitives del llinatge: en camp de sinople, una basa d'aigua d'atzur. Així consten a l'obra "Apellidos Catalanes" d'Augusto Cuartas. PERSONATGES AIGUADÉ DESTACATS EN LA HISTÒRIA Indiquem aquells personatges cognominats Aiguadé que han destacat al llarg de la història i dels quals es pot obtenir més informació en les fonts enciclopèdiques: -Artemi Aiguadé i Miró, polític nascut a Reus l'any 1889. Fou Conseller de la Generalitat. S'exilià a Mèxic. -Jaume Aiguadé i Miró, polític, metge i periodista nascut a Reus l'any 1882. TOPONÍMIA No es tracta d'un llinatge específicament toponímic ja que no hem trobat en les fonts consultades topònims relacionats. La majoria de cognoms catalans no són considerats cognoms toponímics. EL COGNOM AVUI El cognom és bastant freqüent tot i que està distribuït per moltes comarques catalanes. Ha arrelat especialment en les poblacions de la gran àrea metropolitana barcelonina. També es troba present a diferents pobles de les Illes Balears i el País Valencià. A Barcelona ciutat, segons dades registrals, hi ha unes 10 famílies que es cognominen Aiguadé. Les millors dades estadístiques del cognom avui a Catalunya les trobem a la pàgina d'internet http://www.idescat.es/onomastica/orpi.stm Aquestes dades en les dóna L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat, depenent de la Generalitat) i ofereix informació relativa als noms i cognoms de tota la població resident a Catalunya. En aquesta base de dades es pot consultar la freqüència dels diferents noms i cognoms dels homes i dones residents a Catalunya. Així a Catalunya referent al cognom Aiguadé podem afirmar que es el número 5.151 per ordre d'importància, hi ha 123 persones que el tenen com a primer cognom i unes 134 persones que el tenen com a segon cognom. A la mateixa pàgina trobareu les dades per comarques. BIBLIOGRAFIA -Nobiliario de Aragón, de Pedro Vitales.- -Nobiliario, de Jerónimo de Villa.- -El Solar Catalan, Valenciano y Balear, de A. y A. García Carraffa con la colaboración de Armando de Fluvià y Escorsa de la "Sociedad Catalana de Estudios Históricos".- -Els cognoms Catalans. Origen i Definició, per Lluís Almerich.- -Els llinatges Catalans (Catalunya, País Valencià i Illes Balears) de Francesc de B. Moll-. -Apuntes de Nobiliaria y Nociones de Genealogia y Heráldica.- -Diccionario Etimológico de los Apellidos Españoles-. -Nobiliari General Català, de Félix Domenech y Roura-. -Heráldica de las Comunidades Autonomas y Capitales de Províncias-. -Sección de Órdenes Militares de Santiago-Alcántara y Calatrava-. -Tratado de Nobleza de Aragón y Valencia-.
Home Page

gifts online heraldica escudos de apellidos y genealogia european family: heraldry and coat of arms

Webs Interesantes

Enciclopedia de apellidos Españoles Apellidos españoles: Heraldica, historia y escudos Enciclopedia de Cognoms Catalans Heràldica Catalana Genealogy, heraldry and coats family Heraldry, family names and coats of arms Aladin Regalos. Tienda de regalos en internet Regalos online Regals online Original Gifts Regali Origimali Online Euroalbum Bolsa Española Gusanos de seda Absenta Arras tradicionales

Heraldica

heraldica online, heraldica de apellidos heraldica de toponimicos, heraldica de pueblos y ciudades heraldica de andalucia heraldica de argentina heraldica de castilla heraldica de catalunya heraldica de chile heraldica de colombia heraldica de galicia heraldica de mexico heraldica de navarra heraldica del pais vasco

Apellidos y Escudos
Heraldry Coats of arms

Genealogy,heraldry and coats family Ireland Heraldry Ireland Coats of arms Heraldry : English Heraldry and Genealogy British Surnames Heraldry and Genealogy, Coats of Arms and Family Crests Araldica Italiana: stemma, araldica e blasone Academia dei cognomi Piemontese ARMOIRIES & BLASONS de FRANCE Héraldique et blasons des Provinces de France 1000000 Family Names and Coat of Arms

Regalos

tienda en la red, tienda online comprar tienda online tiendas tienda de regalos en internet

Gifts

gifts ideas gifts online online shooping shooping gifts

Otros Links muy interesantes

links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
Regals.net
links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web links internet web 
R E G A L S