Enciclopèdia de Cognoms Catalans

Escut i historial del seu cognom 

 Fer Comanda 

Estadístiques de Cognoms Catalans

Quí som ?/ Escriure

BANÚS ORIGEN I SIGNIFICAT El cognom Banús és un llinatge plenament català i arrelat des de fa molts anys. Etimològicament prové del cognom celta Bonucius i pertany al grup de noms llatins o pre-romans, segons la classificació que estableix Francesc de Borja Moll. COGNOMS DERIVATS Alguns cognoms han establert derivats en funció dels canvis lingüístics provocats per les característiques de la nostra història. El procés de castellanització que es va donar durant els segles XVII i XVIII va afectar l'ortografia d'alguns cognoms. D'altra banda, la idiosincràsia de la fonètica catalana permet moltes formes derivades, totes elles correctes. En el cas del llinatge Banús trobem el derivat Benús. TÍTOLS NOBILIARIS RELACIONATS Tot i l'antiguitat i arrelament del llinatge, no hem trobat títols nobiliaris relacionats i, per tant, no ens trobem davant un cognom nobiliari. LLINATGE I HISTÒRIA Els diversos llinatges han arrelat en territoris de parla catalana en diferents èpoques històriques. A vegades es fa difícil establir amb certa exactitud l'època cronològica de la seva aparició. Alguns d'ells són molt antics i provenen de l'època medieval i altres són més moderns i daten dels segles XVII i XVIII. El fet que un llinatge sigui considerat toponímic no indica necessàriament que tingui la mateixa antiguitat del topònim sinó que el més probable és que hagi tingut una evolució posterior. En el cas del cognom Banús té una antiguitat destacable, amb el seu origen a la provincia de Barcelona i amb una branca important a Tarragona. ARMES Considerem les següents armes com les primitives del llinatge: en camp d'or, tres estrelles d'atzur. PERSONATGES BANÚS DESTACATS EN LA HISTÒRIA Indiquem aquells personatges cognominats Banús que han destacat al llarg de la història i dels quals es pot obtenir més informació en les fonts enciclopèdiques: -Francesc Banús, advocat i escriptor nascut a Barcelona al segle XIX. -Carles Banús Comas, enginyer i militar nascut a Vic l'any 1852. Publicà gran nombre de treballs militars. TOPONÍMIA No es tracta d'un llinatge específicament toponímic ja que no hem trobat en les fonts consultades topònims relacionats. La majoria de cognoms catalans no són considerats cognoms toponímics. EL COGNOM AVUI El cognom és bastant freqüent tot i que està distribuït per moltes comarques catalanes. Ha arrelat especialment en les poblacions de la gran àrea metropolitana barcelonina. També es troba present a diferents pobles de les Illes Balears i el País Valencià. Segons el Registre General d'abonats de la Companyia Telefònica per a tot l'Estat Espanyol, s'han trobat un total de 359 persones que es cognominen Banús. També es pot senyalar la seva incidència als Estats Units D'Amèrica. Segons el registre telefònic on consten tots els abonats que tenen telèfon, hi ha en total 36 persones que es cognominen Banús. També segons el programa del buscador informàtic Yahoo de e-mails de tot el món, hem localitzat 21 persones que es cognominen Banús i que tenen adreça electrònica reconeguda per Yahoo. BIBLIOGRAFIA -Nobiliario de Aragón, de Pedro Vitales.- -Nobiliario, de Jerónimo de Villa.- -El Solar Catalan, Valenciano y Balear, de A. y A. García Carraffa con la colaboración de Armando de Fluvià y Escorsa de la "Sociedad Catalana de Estudios Históricos".- Seguidament donem un llistat de llibres que es poden trobar en biblioteques especialitzades. Alguns són diccionaris de cognoms on es determina l'origen, l'evolució del llinatge i l'escut, i altres són estudis més específics de diversos aspectes de l'heràldica. De tots destaquem els estudis fets pels germans Garcia-Carraffa i sobretot el seva "Enciclopedia Genealogica y heraldica Hispano-Americana", veritable enciclopedia d'un centenar de volums on pràcticament es troben tots els cognoms existents als Països Catalans i a la Península Ibèrica. ARMORIAL LUSITANO - Genealogia e Heráldica, dir. pelo Doutor Afonso Eduardo Martins Zúquete, Editorial Enciclopédia, Lisboa, 1961 BRAAMCAMP FREIRE, Anselmo, Armaria Portuguesa, Lisboa, c. 1917 (1 volume incompleto) (reedição facsimilada , Ed. Cota d'Armas, Lisboa, 1989) LIVRO DO ARMEIRO-MOR, de Jean du Cros, c. 1509 - publicação em fac-simile da Academia Portuguesa de História com um estudo introdutório de António Machado de Faria de Pina Cabral, Lisboa, 1956 MARQUÊS DE ABRANTES, Introdução ao Estudo da Heráldica, Biblioteca Breve nº 127, Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, Lisboa, 1992 PINA CABRAL, António Machado de Faria de, Cartas de Brasão, Lisboa, 1923 TRAVASSOS VALDEZ, Ruy Dique, Cartas de Brazão Modernas (1872-1910) - Complemento do Arquivo Heraldico-Genealogico do Visconde de Sanches de Baêna, Braga, 1935 (2ª edição facsimilada, Livraria Fernando Machado, Porto, 1992) SANTOS FERREIRA, Gabriel-Luís, Armorial Portuguez, Lisboa, 1920-23 VISCONDE DE SANCHES DE BAENA, Arquivo Heráldico-Genealógico, Lisboa, 1872 Obras Estrangeiras D'HAUCOURT, Geneviève, e DURIVAULT, Georges, Le Blason, col. Que sais-je?, nº 336, Paris, P.U.F., 1956