Enciclopèdia de Cognoms Catalans

Escut i historial del seu cognom 

 Fer Comanda 

Estadístiques de Cognoms Catalans

Quí som ?/ Escriure

BATALLA ORIGEN I SIGNIFICAT El cognom Batalla s'ha d'incloure en el grup de llinatges que representen noms de càrrec o de dignitat, d'ofici o de professió. En concret es refereix al substantiu batalla, aplicat probablement com a sobrenom a persones baralladisses o vanaglorioses de fets d'armes. COGNOMS DERIVATS Els cognoms Bataller, Batayé, Betayer, Batillé, Batallé i Batayer són equivalents i tenen el mateix origen, significat, llinatge i història que Batalla. L'aparició dels cognoms derivats s'esdevé fonamentalment per diferenciar a dues persones d'un mateix llinatge (per exemple, entre pares i fills i menys freqüentment entre germans i altres parents). LLINATGE I HISTÒRIA Les cròniques esmenten un tal Ramon Batalla o Bataller que va venir des de França, amb gent de Tolosa, per servir al Rei Jaume I d'Aragó, en la conquesta de València. Aquest podria ésser el primer personatge amb el cognom. L'esmentat cavaller va participar del setge de Murcia, lloc on morí deixant diferents fills que van fundar cases del cognom als Regnes de Múrcia i València. El cognom està molt documentat al llibres d'heràldica i en trobem notícies a les "Trovas" de mossèn Jaume Febrer, al "Linajes nobles de España" de Vilar y Psayla y al "Nobiliario de los reinos y señoríos de España" de Francisco Piferrer. Al Principat de Catalunya, el cognom va fundar una casa molt important a la població de Riudoms a la comarca del Baix Camp. A les Illes, també trobem branques del llinatge Batalla, que són d'origen toponímic, encara que és al Llevant, on el cognom va arrelar amb més força. ARMES Segons "El Solar Catalán, Valenciano y Balear" dels germans A. y A. Garcia Carraffa el cognom té les armes següents: De gules amb un mont d'or, sobremontat d'una flor de lis del mateix esmalt. La mateixa obra esmenta les armes dels Bataller: "De gules, con una lanza de oro, puesta en palo, con la punta hacia el jefe. Sobre la lanza una adarga de plata, cargada de una rosa de gules y claveteada de sable". PERSONATGES BATALLER O BATALLA DESTACATS EN LA HISTÒRIA Joan Baptista Bataller: Metge de Xàtiva del segle XVII. Es doctorà a la Universitat de València. Exercí a Oriola, on escriví la Disceptatio unica se signis propriis veneni sumpti, en què mantenia l'especificitat simptomatològica de cada metzina en particular. Josep Ramon Bataller i Calatayud: Geòleg i palentòleg nascut a la Pobla del Duc, a la Vall d'Albaida. Cursà a Barcelona la carrera eclesiàstica i la de ciències naturals. Publicà uns 170 estudis sobre temes geològics, principalment de paleontologia, elaborats al museu del seminari conciliar. TOPONÍMIA A Mallorca trobem tres topónims importants amb el cognom: el camp de sa Batalla és un indret de la plana de Llucmajor, el coll de sa Batalla és un coll de la serra de Tramuntana i el coll de sa Batalla és un coll de la carretera de la Ciutat de Mallorca a Andratx. També amb el nom de el coll de la Batalla hi ha una depressió de la serra que uneix el puig d'en Cama amb la serra de la Mussara, al Baix Camp. Finalment, el coll de la Batalla separa les valls de l'Aglí i de la Tet, al Rosselló. EL COGNOM AVUI Sens dubte, és al País Valencià on hi ha més famílies cognominades Batalla, encara que el cognom també es pot trobar en algunes comarques del sud de Catalunya, com el Tarragonès, el Baix Camp, la Ribera d'Ebre i el Baix Ebre. BIBLIOGRAFIA El present llistat bibliogràfic és una recopilació dels principals llibres de genealogia i heràldica que es poden trobar en biblioteques especialitzades. Alguns són diccionaris de cognoms i altres són estudis específics de diversos aspectes de l'heràldica. De tots destaquem els estudis fets pels germans Garcia-Carraffa i sobretot el seva "Enciclopedia Genealogica y heraldica Hispano-Americana", veritable enciclopedia d'un centenar de volums on pràcticament es troben tots els cognoms existents als Països Catalans i a la Península Ibèrica. -Nobiliario, de Jerónimo de Villa.- -El Solar Catalan, Valenciano y Balear, de A. y A. García Carraffa con la colaboración de Armando de Fluvià y Escorsa de la "Sociedad Catalana de Estudios Históricos".- -Els cognoms Catalans. Origen i Definició, per Lluís Almerich.- Heráldica. Julio Olmedo Álvarez - Joaquín Díaz Vallés. Ediciones Perea. Ciudad Real, 1989 Tratado de Nobleza y de los Títulos y Dictados. Juan Benito Guardiola. Madrid, 1591 Archivos. Ilma. Diputación Provincial de Palencia. Boletines de la Real Academia de la Historia. Cadenas y Vicent, Vicente. Diccionario Heráldico. © Editorial. Hidalguía. 1.954. De Atienza Navajas, Julio. Diccionario Heráldico de Apellidos. © Editorial. Aguilar. Madrid. 1.959. Tratado completo de la ciencia del Blasón. Modesto Costa Turell. Barcelona, 1680 De Riquer, Martín. Heráldica Castellana. © Editorial. C. Cremá. Barcelona.1.986. Enciclopedia Ilustrada. © Editorial. Planeta DeAgostini, S.A. Madrid 1992. García Carraffa, Alberto y Arturo. Enciclopedia heráldica y genealógica hispano-americana. © Alberto y Arturo García Carraffa. Madrid. 1.935 González-Doria, Fernando. Diccionario Heráldico y Nobiliario de los Reinos de España. © Editorial. Bitácora, S.L. 1.994. Historia de España. © Prom. y Ed. Club Internacional del Libro, S.A. Madrid 1984.