Enciclopèdia de Cognoms Catalans

Escut i historial del seu cognom 

 Fer Comanda 

Estadístiques de Cognoms Catalans

Quí som ?/ Escriure

BATET ORIGEN I SIGNIFICAT Hi ha molts cognoms que tenen l'origen en llocs concrets, són noms de procedència o d'habitatge, usats com a cognoms. Es poden classificar dins el gran grup dels anomenats toponímics i poden ser noms propis de països i comarques (Espanya, Bages, Foix, Penedès, Rosselló, Segarra...), noms propis de ciutats i viles (Barceló, Balaguer, Berga, Cervera, Manresa, Tarragó, Vilafranca, Vilanova...) i noms que indicaven directament el lloc de naixement o de procedència (Alemany, Anglès, Berguedà, Castellà, Gironès, Guasch, Ripollès, Provençal, Sard...). Batet és un d'aquests cognom toponímics que deu el seu origen a un caseriu del terme de Ribes i a un poble de la província de Girona. El topònim Batet (antigament escrit Betet), pot venir del llatí beta, "beta-rave", amb el sufix -et indicador de lloc on es cria la planta (com olivet, vinyet, maçanet, etc.) LLINATGE I HISTÒRIA La història del cognom Batet està estretament lligada al lloc de Batet, del partit judicial d'Olot. En aquest indret del Ripollès, situat sobre la carretera de Queralbs, que té una petita capella i un atri reposador, va sorgir el cognom. A Julià (Alt Empordà) hi havia el mas Batet ja a la segona meitat del segle XVI. Una branca d'aquesta família passà al segle XVIII a Sant Feliu de Guíxols i a mitjans segle XIX a Cuba i s'establí a l'Havana. APARICIÓ DEL COGNOM EN EL FOGATGE DE 1553 La millor manera de saber si un cognom ja existia en determinats pobles al llarg dels segles XV i XVI, és la consulta dels diferents fogatges, que permeten identificar cognoms que formaven part del poble i que no pertanyien a la classe nobiliària. Entre els segles XIV i XVII, les corts generals de la corona catalanoaragonesa establiren un impost per foc o casa habitada, per tal de subvenir a les necessitats de la corona o la terra. El primer fogatge realitzat fou el de 1358 en el que apareixen pocs cognoms i famílies. Una altre fogatge es va realitzar l'any 1497 i el tercer fogatge (el més complert per a la consulta de cognoms) fou el de 1553. El fogatge de 1553 està classificat per vegueries (territori a què s'estenia la jurisdicció d'un veguer). Consultada la base de dades del fogatge de 1553, veiem que el cognom Batet , ja es troba documentat en aquestes dates en vàries de les vegueries catalanes, principalment a les comarques del Baix Penedès i la Conca de Barberà. I és que en aquestes comarques el cognom Batet també té solars de molta antiguitat. DADES GENEALÒGIQUES SOBRE EL COGNOM Recollim algunes de les dades genealògiques més antigues procedents d'anotacions de defunció, baptisme i matrimoni als registres parroquials. Indiquem dades de la zona de Catalunya on es troba més arrelat el cognom. Són dades parroquials extretes d'internet a partir del buidat d'arxius feta per associacions genealògiques. L'adreça on es pot obtenir més informació és la següent: www.familysearch.org Aquestes dades poden ser útils si es vol fer un arbre genealògic, ja que és possible, coneixent els antecedents familiars, enllaçar amb alguna o algunes de les persones que apareixen en la recerca genealògica. Indiquem alguns dels registres que hi figuren del cognom Batet: 9. ANNA BATET - International Genealogical Index / SE Gender: Female Marriage: 25 AUG 1718 Bordils, Gerona, Spain 20. ANNA BATET - International Genealogical Index / SE Gender: Female Marriage: 04 JAN 1792 San Martivell, Gerona, Spain 21. ANNA BATET - International Genealogical Index / SE Gender: Female Marriage: 29 AUG 1795 Estanol, Gerona, Spain 22. ANNA ELISABET TARESA BATET - International Genealogical Index / SE Gender: Female Christening: 19 MAY 1689 San Pedro, Juya, Gerona, Spain 23. ANNA MARIA BATET - International Genealogical Index / SE Gender: Female Marriage: 16 MAY 1767 Olot, Gerona, Spain 24. ANNAM BATET - International Genealogical Index / SE Gender: Female Marriage: 26 JUL 1678 Catedral, Gerona, Gerona, Spain 25. ANTICH BATET - International Genealogical Index / SE Gender: Male Marriage: 27 NOV 1591 San Feliu, Gerona, Gerona, Spain 26. ANTON BATET - International Genealogical Index / SE Gender: Male Marriage: 25 MAY 1788 Catedral, Gerona, Gerona, Spain 28. ANTON BATET - International Genealogical Index / SE Gender: Male Marriage: 30 APR 1816 Ultramort, Gerona, Spain 29. ANTONI BATET - International Genealogical Index / SE Gender: Male Marriage: 23 MAR 1816 San Andres, Pedrina De La Pera, Gerona, 30. ANTONIO BATET - International Genealogical Index / SE Gender: Male Marriage: 08 NOV 1834 San Feliu De Guixols, Gerona, Spain 31. BENE BATET - International Genealogical Index / SE Gender: Male Marriage: 03 DEC 1808 San Feliu De Guixols, Gerona, Spain ARMES D'or, tres bandes d'atzur. Aquestes armes són documentades al "Nobiliari General Català" de felix Domènech i Roues, imprès al quadern III. PERSONATGES BATET DESTACATS EN LA HISTÒRIA Domènec Batet i Mestres: Militar nascut a Tarragona. El 1.895 partí com a tinent voluntari a Cuba, on ascendí a capità per mèrits de guerra. Més tard fou coronel i, en tot moment, va estar en contra de l'aixecament. Condemat a mort en consell de guerra sumaríssim el 8 de gener de 1.937, fou afusellat el 18 de febrer següent. Joaquim Batet i Palet: Escriptor de Barcelona. Fou catedràtic dels instituts de Maó i de Reus. TOPONÍMIA Batet és une veïnat del terme municipal de Ribes de Freser (Ripollès). Batet de la Serra és un municipi de la Garrotxa, situat a la serra de Batet. EL COGNOM AVUI El cognom està estès per Alcover, l'Arboç, Aiguamúrcia, Barcelona, la Bisbal del Penedès, Blancafort, Cabra, Calafell, Celrà, Creixell, Igualada, Masllorenç, Mediona, Montblanc, Querol, Salt, Ulldemolins i Valls. A la pàgina de l'Institut d'Estadística de Catalunya consta la posició i freqüència del cognom per comarques: http://www.idescat.es/onomastica/orpi.stm En aquesta base de dades es pot consultar la freqüència dels diferents noms i cognoms de les dones i els homes residents a Catalunya. Així a Catalunya referent al cognom Batet podem afirmar que es el número 1.010 per ordre d'importància, hi ha 863 persones que el tenen com a primer cognom i unes 838 persones que el tenen com a segon cognom. BIBLIOGRAFIA Gran Enciclopèdia Catalana. Div. vols. Ed. Enciclopèdia Catalana SA. Barcelona, 1969-2001 Els llinatges Catalans. Francesc de B. Moll. Ed. Moll. Mallorca, 1987. Diccionari General d'Heràldica. Armand de Fluvià i Escorsa. Pròleg de Martí de Riquer. 1ra edició, 1982 (2na edició en revisió). Ed. EDHASA. Barcelona, 1982. Els Primitius Comtats i Vescomtats de Catalunya. d'Armand de Fluvià i Escorsa. Bib. Univ. Ed. Enciclopèdia Catalana SA. Barcelona, 1989. Heràldica Catalana. Des de l'any 1150 al 1550. Martí de Riquer. 2 volums. Edicions dels Quadrens Crema. Barcelona, 1983 Diccionari Heràldic. Índex de les càrregues heràldiques dels escuts de l'Adarga Catalana. Armand de Fluvià i Escorsa. Ed. Virgili & Pagès, S.A. Lleida, 1987 EL SOLAR CATALÁN, VALENCIANO Y BALEAR. por A. y A. Garcia Garraffa. 4 tomos. Colección Heráldica. Ed. Libreria Internacional, San Sebastian, 1968. Cavalleria catalana medieval 1177 - 1433. Cavallers catalans de l'edat mitjana, llurs armadures i senyals heràldics. Projecte i realització gràfica de Julià Mumbrú, textos d'Armand de Fluvià i prefaci de Martí de Riquer. Ed. Galerada, SCCL. Cabrera de Mar, 1998 Quinze generacions d'una família catalana. Per Martí de Riquer. Ed. Quaderns Crema. Barcelona, 1998 Els símbols dels ens locals de Catalunya. Ed. Generalitat de Catalunya. Barcelona, 2001. Escuts i banderes municipals, 1r volum 200 fitxes. Llibreries de la Generalitat. Preu 5.000 ptes. A la recerca dels avantpassats. Manual de genealogia. d'Armand de Fluvià i Escorsa. Ed. Curial. Barcelona, 1995 Diccionari Heràldic. Índex de les càrregues heràldiques dels escuts de l'Adarga Catalana (1753). Ed. Virgili & Pagès, S. A. Lleida, 1987. Armand de Fluvià i Escorsa Els primitius comtats i vescomtats de Catalunya. Per Armand de Fluvià i Escorsa. Bib. Univ. Ed. Enciclopèdia Catalana SA. Barcelona, 1989. Els Barrafon de Fraga. de Valerià C. Labara i Ballestar. Ed. Institut d'Estudis del Baix Cinca- IEA. Fraga, 1994 Vilafranca del Penedès. Pedres armeres, lloses i làpides sepulcrals del claustre de St. Francesc. d'Antoni Poyo i Creixenti. Ed. l'autor. Vilafranca del Penedès, 1991. Els Cognoms del Maresme. Primera meitat del segle XVI. Per Adrià Canal i Moré. Ed. Sírius Edicions, Barcelona, 1997. Repertori de Grandeses, Títols i Corporacions Nobiliàries de Catalunya, per Armand de Fluvià i Escorsa. Ed. Virgili & Pagès, de Lleida, 1998. per Armand de Fluvià i Escorsa. Ed. Virgili & Pagès, de Lleida, 1998. Els quatre pals. L'escut dels comtes de Barcelona, per Armand de Fluvià i Escorsa. Ed. Rafael Dalmau. Episodis de la Història, núm. 300. Barcelona, 1994 Nobiliari del Reial Cos de la Noblesa de Catalunya. Per Lluís de Bru de Sala i de Valls i Armand de Fluvià i Escorsa. Ed. Juventut S. A. Barcelona, 1998 Els Nobles de Tortosa, segle XVIII. Per Salvador J. Rovira i Gómez. Centre d'Estudis Francesc Martorell. Tortosa, 1999