Enciclopèdia de Cognoms Catalans

Escut i historial del seu cognom 

 Fer Comanda 

Estadístiques de Cognoms Catalans

Quí som ?/ Escriure

BOSCH ORIGEN I SIGNIFICAT Procedeix del substantiu "bosc", que és d'origen germànic i vol dir lloc poblat de molts arbres i mates espesses. També del baix llatí buscus. COGNOMS DERIVATS Les formes Bosch, Bosc i Desbosc són equivalents i tenen el mateix escut i procedència. COGNOMS COMPOSTOS El mot Bosch apareix com a primer element de diversos llinatges compostos, com aquests: Boschdemont, Boschmonar, Boschsacoma (bosc sa coma). TÍTOLS NOBILIARIS RELACIONATS El títol de Marqués de Bosch de Arés fou concedit per rei Carles II el 28 de febrer de 1.689 a D. Francisco Martínez de Vera i Bosch. El títol de Vizconde de Bosch-Labrús fou concedit per D. Alfons XIII el 25 de maig de 1.926 a D. Pere Bosch-Labrús y Blet, industrial de Catalunya. LLINATGE I HISTÒRIA Mossèn Jaume Febrer parla d'un tal Pere Bosch, capità famós, que procedia d'Olorón (França) i que s'establí a Catalunya servint al Rei Jaume I "el conqueridor"en la guerra de Múrcia. El mateix Jaume Febrer també parla d'en Bernat del Bosco, natural de la Borgoña i cavaller d'honor que, essent capità d'un esquadró pagat per ell mateix, va ajudar al monarca aragonès en la conquesta de Burriana. Aquest personatge va deixar sens dubte descendència al regne de València, i entre ells prové la branca de Palermo. Segons el doctor Menescal en el "abecedario de las Casas de Cataluña" el cognom Bosch es va estendre per tot Catalunya, arribant a ésser un dels més notables. Garma i Durán diu que el cognom Bosch va tenir el solar a Lleida, encara que altres autors diuen que també tingué casa solar en els camps d'Urgell, a la ciutat de Vic i a Vilassar. Alguns cavallers catalans d'aquest llinatge van passar a la conquesta del regne de València i foren especialment decisius en la conquesta de Xàtiva i els pobles de la seva comarca. L'any 1340 era jurat de València en Gerald del Bosch. El 1345 Pere del Bosch fou escrivà de ració del rei català Pere IV, justícia civil de València el 1352 i jurat de la mateixa ciutat el 1360. Pel casament de l'infant don Martín, fet a València l'any 1373, un cavaller anomenat Francesc de Bosch fou el que portà les vares del pati de l'infanta. Aquest mateix cavaller fou jurat de la ciutat l'any 1375. El Bosch senyors d'Arés, vivien a finals del segle XVI a la ciutat d'Alacant i en foren membres: Vicenç Bosch, Anna Bosch, Diego Bosch i Zoxch i Diego Bosch Soler de Cornellà, aquest últim natural de xitjona i cavaller de l'orde de Montesa, en la que ingressà el 18 d'octubre de 1688. Els Bosch també tingueren una branca a Balears i mossèn Jaume Febrer parla d'un tal Guillem Bosch que participà el 1239 en la conquesta de València, després d'haver-se cobert de glòria en la conquesta de Mallorca amb Jaume I, paticularment en la rendició dels moros de Pollensa. Pere Bosch acompayà al rei Alfons II en la conquesta de Menorca i a Jaume II en la d'Almeria. Guillem Bosch fou un dels diputats d'Artà que, en nom d'aquella vil.la, van prestar sacrament i homenatge a Alfons III d'Aragó quan van conquerir l'illa de Mallorca. Joan Adón Bosch, essent jurat de Palma el 1560, va contribuir a la fundació del col.legi de jesuïtes. Fray Pere Bosch fou cavaller de l'orde de Sant Joan de Jerusalem. Gerald Bosch es distingí en les guerres en temps de Felip IV servint molts anys a l'armada real. Jordi Bosch de Veri fou Càmara de la reina Maria Lluïsa de Borbó i artista destacat. El 1681, Miquel Bosc, hereu del mas Bosc de Cervià de Ter, va ésser agraciat amb el privilegi de Ciutadà Honrat de Barcelona. Josep Bosch i Talavera, doctor en dret, ho fou el 1711 pel rei Carles III; i Ramon Bosch i Imbert, de Figueres, el 1680. A pricipis del segle XVII hi havia a Perpinyà una família de Burgesos Honrats. Hi ha també els Bosc de Platraver, senyors de la quadra de Platraver a la Vall d'en Bas (Garrotxa) de l'estament dels cavallers; els Bosc-Fontarnau, els Bosc de Basea, i els Bosc de Llorona, d'ofici masovers, esclopers i traginers, després cognominats Bosch-Labrús (a ella pertanyia Pere Bosch-Labrús i Blat, creat vescompte de Bosch-Labrús el 1926) ARMES D'atzur, cinc flors de lis d'or posades en creu i en banda. BOSCH-LABRÚS: Escut d'atzur, sembrat de flors de lis i de besants d'or. BOSC de PLATRAVER: D'argent, un arbre de sínople amb un bou de sable travessat sobre el tronc. BOSC de LLEIDA: D'argent, tres flors de lis d'atzur; la bordura d'or carregada de vuit roses de gules botonades d'or. BOSC de VIC: D'argent, tres arbres de sínople sobre una terrassa de sínople. Altres: D'atzur, sembrat de besants d'or i vuit flors de lis d'or posades 2, 3, 2, 1. PERSONATGES BOSCH DESTACATS EN LA HISTÒRIA Andreu Bosch: Historiador del segle XVI, natural de Perpinyà. Carles Bosch de la Trinxera: Escriptor muntanyenc, nascut a Prats de Molló l'any 1831. Jordi Bosch de Veri: Constructor d'orgues mallorquí, nascut a mitjans del segle XVIII a Palma. Es va distingí per la seva constructivitat i enginy. Antoni Bosch i Cardellach: Metge i erudit natural de Sabadell (1758). Va publicar molts treballs sobre epidemiologia. Miquel Bosch i Julià: Enginyer i metge nat a Martorell el 1818. Albert Bosch i Fustegueras: Enginyer i polític tortosí. Era, a més, doctor en ciències, llicenciat en dret, diputat a corts, senador i ministre del Foment el 1895. Absorvit per la política no ha pas deixat l'estela que del seu saber podia esperar-se'n. Pere Bosch i Labrús: Comerciant i polític que va figurar després de la revolta de 1868. Fill de Basalú va ésser deixeble del seu paisà Joan Zafont. TOPONÍMIA Pairal: "Can Bosch", a Calders, Dosrius, Fonollosa, Gallifa, La Roca, Sant Fost de Campcentelles, Sant Feliu de Codines i Sant Pere de Terrassa. Illot de la costa ponentina d'Ibiza. Bosch de Tosca. Caseriu del terme de les Preses. EL COGNOM AVUI Podem afirmar que el cognom Bosch és actualment un dels més nombrosos i extensos no només de Catalunya, sinó també a tots els Països Catalans i a determinats indrets de l'Amèrica Hispana. Dels cognoms típicament catalans podria ésser, avui, el tercer més nombrós, després de Soler i Serra. BIBLIOGRAFIA"HISTORIA DE MI FAMILIA (Obra inédita)" AMG 6 1a Series (1950-1951): 119-130, por Rafael Nieto. "DICCIONARIO HERALDICO y GENEALOGICO DE APELLIDOS ESPAÑOLES y AMERICANOS", por Alberto y Arturo García Carraffa. "EL SOLAR VASCO NAVARRO", por Alberto y Arturo García Carraffa. "EL SOLAR CATALAN, VALENCIANO y BALEAR", por Alberto y Arturo García Carraffa. "DICCIONARIO ONOMASTICO y HERALDICO VASCO", de Jaime de Querexeta. "BLASONES y LINAJES DE GALICIA", por Fray José-Santiago Crespo del Pozo. "HERALDICA ASTURIANA", por Ciriaco de Miguel. "EJECUTORIA DE NOBLEZA DEL MARQUES DE LA VEGA DE ANZO", expedida por el Rey de Armas don Félix de Rújula en 12 de diciembre de 1889. "EJECUTORIA DE NOBLEZA", de Antonio Lanza Trelles, expedida por el Cronista Rey de Armas don Alfonso de Guerra Villegas, librada el 21 de diciembre de 1707. "LINAJES y BLASONES DE CABALLEROS HIJOSDALGO DE ESPAÑA", de Juan Francisco de Hita. "NOBILIARIO GENERAL", de Juan Baños de Velasco. "NOBLEZA GENERAL DE ESPAÑA", de Francisco Lozano. "NOBILIARIO", de Juan de Mendoza. "INDICE DE EJECUTORIAS DE NOBLEZA y CERTIFICACIONES DE HIDALGUIA y ARMAS DE LA BIBLIOTECA DEL PALACIO DE PERELADA", de Francisco de Asís Ferrer y Vives. "PADRON DEL ANTIGUO CONCEJO DE PAVIA EN 1801", de Juan Ramón García del Campo de Uceda. "LINAJES y PALACIOS OVETENSES", del Marqués de Saltillo. "PADRONES DE NOBLES E HIDALGOS EN LA CIUDAD DE CADIZ EN EL AÑO 1773", de José María Millán Sevilla. "CIUDADANOS y BURGUESES HONRADOS HABILITADOS COMO SINDICOS DEL BRAZO REAL EN LAS CORTES DEL PINCIPADO DE CATALUÑA. DINASTIAS DE TRASTAMARA y DE AUSTRIA, SIGLOS XV y XVI (1410 - 1599)", de Francisco José Morales Roca. "PROPUESTAS, SOLICITUDES y DECRETOS DE LA REAL y MUY DISTINGUIDA ORDEN DE CARLOS III", de Vicente Cadenas y Vicent. "NOMINA DE CABALLEROS RECIBIDOS EN LA JUNTA DE NOBLES LINAJES DE LA CIUDAD DE SEGOVIA (1558-1983)", de Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, Marqués de la Floresta. "CATALOGO DE PRUEBAS DE NOBLEZA DEL REAL COLEGIO DE SAN TELMO DE SEVILLA", de José Antonio Delgado Orellana. "PADRON GENERAL DE LA JURISDICCION DE LLANES EN EL AÑO 1831". "RELACION DE TITULOS NOBILIARIOS VACANTES, y PRINCIPALES DOCUMENTOS QUE CONTIENE CADA EXPEDIENTE QUE, DE LOS MISMOS, SE CONSERVA EN EL ARCHIVO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA", de María Teresa Fernández Mota de Cifuentes. "ANUARIO DE LA NOBLEZA ESPAÑOLA", de Luís Vivar y Pascual. "NOBILIARIO DEL REINO DE NAVARRA", de José María de Huarte y José de Rújula. "NOBILIARIO y ARMERIA GENERAL DE NAVARRA ", de J. Argamasilla de la Cerda. "BLASONARIO DE LA CONSANGUINIDAD IBERICA", de Ampelio Alonso de Cadenas y López, Vicente de Cadenas y Vicent y Liliana Ruís Carrasco. "COLECCION DE PASAPORTES HERALDICOS", de Epifanio Borreguero García. "GUIA INVENTARIO DEL ARCHIVO DE PROTOCOLOS DE LEON", de Francisco de Cadenas y Vicent. "TITULOS DEL REINO CONCEDIDOS POR LOS MONARCAS CARLISTAS", de Hidalguía. "CRONICA DE LA PROVINCIA DE SANTANDER", de Mate Escagedo Salmon. "TITULOS DEL REINO y GRANDEZAS DE ESPAÑA", de Joaquín González. "FAMILIAS COLONIALES DE CHILE", de Cuadra Gormaz. "HISTORIA DE LA CASA DE LARA", de Luís de Salazar y Castro. "NOBILIARIO HISPANO AMERICANO DEL SIGLO XVI", de Santiago Montoto. "INDICE y EXTRACTO DE PRUEBAS DE TODOS LOS CABALLEROS y SEÑORAS DEL HABITO DE SAN JUAN EN EL GRAN PRIORATO DE CATALUÑA", de José María de Alós. "NOBILIARI GENERAL CATALA", de Félix Domenech y Roura. "TROVAS", de Mosén Jaime Febrer. "DICCIONARIO BIOGRAFICO", de Medina. "HISTORIA DEL REINO DE LEON", de Fray Pedro Freiso y Fray Atanasio de Lobera. "TITULOS NOBILIARIOS DE ALMERIA", de Julio Atienza y Navaja y Adolfo Barredo de Valenzuela. "DICCIONARIO ENCICLOPEDICO QUILLET", Edición del 23 de Dic. de 1959, Argentina. "SALA DE LOS HIJOSDALGO, CATALOGO DE TODOS SUS PLEITOS, EXPEDIENTES y PROBANZAS", de Alfredo Basanta de la Riva. "BLASONES y LINAJES DE EUSKALERRIA", de Endika de Mogrobejo. "LINAJES DE NAVARRA", por Aurelio Erdozán Gaztelu. "NOBILIARIO", de Domingo Oxea Albano. "NOBILIARIO", de Antonio Gómez Arévalo. "NOBILIARIO", de Bernabé Moreno de Vargas. "BLASONES", de Juan Francisco de Hita. "LIBRO DE ORO DE LOS APELLIDOS ESPAÑOLES", de Ernesto de Vilches. "ORIGEN DE TRESCIENTOS APELLIDOS CASTELLANOS y VASCONGADOS", de Luís de Salazar. "ARMORIAL DE ARAGON", del Conde de Doña Marina. "CIENCIA HERALDICA DEL BLASON", del Marqués de Avilés. "SUMARIO DE LA NOBLEZA ASTURIANA", de Tirso de Avilés. "ASTURIAS ILUSTRADA", de José Maniel Trelles. "HISTORIA DE LA EPOCA MEDIEVAL DEL SEÑORIO DE MOLINA", de Eduardo López de Ayllón. "CASAS SOLARES y ARMAS", de Juan de Mendoza. "CASAS SOLARES y ARMAS", de Jerónima de Villa. "DICCIONARIO HISTORICO GENEALOGICO y HERALDICO", de Luís Vilar y Pascual. "NOBILIARIO DE ARAGON", de Pedro Vitales. "NOBILIARIO", de Jorge de Montemayor. "ENSAYO DE UN PADRON HISTORICO DE GUIPUZCOA", de Juan Carlos de Guerra. "PAPELES GENEALOGICOS", de Pedro de Salazar. "NOBLEZA DE GUIPUZCOA", de Alfredo Basanta. "NOBILIARIO", de Lorenzo de Padilla. "APUNTAMIENTOS GENEALOGICOS", de Vidal. "BLASON DE ESPAÑA", de A. de Burgos. "FORMULARIO DE ARMERIA", de Miguel de Salazar. "NOBILIARIO DE LOS REINOS y SEÑORIOS DE ESPAÑA", de Francisco Piferrer. "HISTORIA DE LA CASA DE SILVA", de Luís de Salazar y Castro. "ANUARIO DE LA NOBLEZA", de Luís Vilar y Pascual. "NOBILIARIO MALLORQUIN", de JoaquÍn María Bover. "GENEALOGIAS DE LAS FAMILIAS DE ANTIOQUIA", de Gabriel Arango Mexía. "NOBILIARIO DE LA ANTIGUA CAPITANIA GENERAL DE CHILE", de Juan Luís Espejo. "ANTIGÜEDAD y BLASONES DE LA CIUDAD DE LORCA", de Pedro Morote. "APUNTES GENEALOGICOS y HERALDICOS DE LA VILLA DE VELEZ-RUBIO", de Fernando Palanqués. "MINUTARIO", de Antonio Gómez de Arévalo. "NOBILIARIO DEL REINO DE NAVARRA", de José María de Huarte y José de Rújula. "GENEALOGIAS DEL NUEVO REINO DE GRANADA", de Juan Flores de Ocariz. "ARCHIVO DE LA REAL CANCILLERIA DE VALLADOLID SALA DE LOS HIJOSDALGO", de Alfredo Basanta. "DICCIONARIO HERALDICO ARAGON", de Gregorio García Ciprés. "HISTORIA GENERAL DEL SEÑORIO DE VIZCAYA", de Estanislao Jaime de Labayru. "NOBILIARIO DEL ANTIGUO VIRREINATO DEL RIO DE LA PLATA", de Carlos Calvo. "NOBLEZA ALAVESA", de Alfredo Basanta. "GUIA DE LA GRANDEZA", de José Moreno de Guerra. "CRONICAS DE LAS TRES ORDENES MILITARES", de Rades de Andrade. "NOBILIARIO", de Francisco Cadaval. "NOBILIARIO", de Tomás Ramírez de Monleón. "NOBILIARIO DE CONQUISTADORES DE INDIAS", publicado por la Sociedad de Bibliófilos Españoles. "DISCURSOS HISTORICOS DE LA CIUDAD DE MURCIA", de Francisco Cascales. "ARMORIAL PORTUGUES", de Santos Ferreira. "NOBILIARIO y ARMERIA GENERAL DE NAVARRA", de J. Argamasilla de la Cerda. "CONQUISTA y ANTIGÜEDADES DE LAS ISLAS DE GRAN CANARIA", de Juan Núñez de la Peña. "HISTORIA GENEALOGICA DE ANDALUCIA", de Pedro Lezcano. "HISTORIA GENEALOGICA DE LAS FAMILIAS DE ANDALUCIA", de Pedro Lezcano. "NOBLEZA DE ANDALUCIA", de Argote de Molina. "ADARGA CATALANA", de Garma y Durán. "DICCIONARIO HISTORICO BIOGRAFICO DE CHILE", de Virgilio Figueroa. "LAS CASAS TRONCALES", de Luís de Amesti. "ESTUDIOS DE HERALDICA VASCA", de Juan Carlos de Guerra. "LINAJES VASCOS y MONTAÑESES DE CHILE", de Pedro Javier Fernández-Pradel. "INDICE DE EXPEDIENTES MATRIMONIALES DE MILITARES y MARINOS. ARCHIVO GENERAL MILITAR (1761-1865)", por Enrique de Ocerín. "BLASONES", de Juan Francisco de Hita. "CABALLEROS DE LA ORDEN DE ALCANTARA QUE EFECTUARON SUS PRUEBAS DE INGRESO DURANTE LOS SIGLOS XVIII y XIX", de Vicente de Cadenas y Vicent. "CABALLEROS DE LA ORDEN DE CALATRAVA QUE EFECTUARON SUS PRUEBAS DE INGRESO DURANTE LOS SIGLOS XVIII y XIX", de Vicente de Cadenas y Vicent. "CABALLEROS DE LA ORDEN DE MONTESA QUE EFECTUARON SUS PRUEBAS DE INGRESO DURANTE LOS SIGLOS XVIII y XIX", de Vicente de Cadenas y Vicent. "EXTRACTO DE LOS EXPEDIENTES DE LA ORDEN DE CARLOS III, SIGLOS XVIII y XIX", por Vicente de Cadenas y Vicent. "ARCHIVO GENERAL DE INDIAS. CATALOGO DE PASAJEROS A INDIAS, SIGLOS XVI, XVII y XVIII", por María del Carmen Galbis Díez. "TITULOS DE INDIAS, CATALOGO DEL ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS", por Ricardo Magdaleno. "HERALDICA DE LOS APELLIDOS CANARIOS", por Lino Chaparro D´Acosta. "LA BLANCA DE LA CARNE EN SEVILLA", por José Díaz de Noriega y Pubul. "EXPEDIENTES DE MILITARES (SIGLOS XVI al XIX). por Emilio de Cárdenas Piera. "MEMORIALES DE TITULOS NOBILIARIOS E HIDALGOS PARA OBTENER FACULTAD y CONSIGNAR RENTA DE VIUDEDAD. SIGLOS XVII, XVIII y XIX", por Emilio de Cárdenas Piera. "INDICE DE EXPEDIENTES DE FUNCIONARIOS PUBLICOS. VIUDEDAD y ORFANDAD, 1763-1872", por Antonio Matilla Tascón. "ARCHIVO DE LA DEUDA y CLASES PASIVAS. INDICE DE JUBILADOS (1869-1911)", por Vicente de Cadenas y Vicent. "PLEITOS DE HIDALGUIA QUE SE CONSERVAN EN EL ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERIA DE VALLADOLID. EXTRACTO DE SUS EXPEDIENTES. SIGLO XVIII", por Vicente de Cadenas y Vicent. "ARCHIVO GENERAL MILITAR DE SEGOVIA. INDICE DE EXPEDIENTES PERSONALES", por el Instituto Luís de Salazar y Castro. "NOBILIARIO ESPAÑOL. DICCIONARIO HERALDICO DE APELLIDOS ESPAÑOLES y DE TITULOS NOBILIARIOS", por Julio Atienza, Barón de Cobos de Belchite. "HERALDICA DE LOS APELLIDOS ASTURIANOS", de Francisco Sarandeses. "REPERTORIO DE BLASONES DE LA COMUNIDAD HISPANICA", de Vicente de Cadenas y Vicent. "NOBILIARIO", de Zazo y Rosillo. "ARCHIVO DEL CRONISTA OFICIAL DE LA ISLA DE HIERRO", de Dacio Darias y Padrón. "DICCIONARIO HERALDICO. CATALUÑA", de Gregorio García Ciprés. "CABALLEROS DE LA ESPUELA DORADA DEL PRINCIPADO DE CATALUÑA. DINASTIA DE LOS TRASTAMARA, 1412 - 1555", de Francisco José Morales Roca. "DOCUMENTOS REFERENTES A HIDALGUIAS, CABALLERIAS y EXENCIONES DE PECHOS DE LA EPOCA DE LOS REYES CATOLICOS, ENTRESACADOS DEL LEGAJO NUMERO 393, DE LA SECCION DE MERCEDES y PRIVILEGIOS, DEL ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS", de Amalia Prieto Cantero. "CATALOGO DE LOS DOCUMENTOS GENEALOGICOS DEL ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL DE CADIZ", de Manuel Ravina Martín. "LOS EXPEDIENTES DE LIMPIEZA DE SANGRE DE LA CATEDRAL DE SEVILLA", de Adolfo de Salazar Mir. "NOBILIARIO DE EXTREMADURA", de Adolfo Barredo de Valenzuela y Arrojo y Ampelio Alonso de Cadenas López. "LAS INSTITUCIONES NOBILIARIAS RIOJANAS", de Ignacio Granado Hijelmo. "ELENCO DE GRANDEZAS Y TITULOS NOBILIARIOS ESPAÑOLES", del Instituto Salazar y Castro. "REAL COMPAÑIA DE GUARDIAS MARINAS Y COLEGIO NAVAL. CATALOGO DE PRUEBAS DE CABALLEROS ASPIRANTES", Instituto Histórico de Marina. "LINAJES EN NAVARRA CON ESCUDOS DE ARMAS", por Aurelio Erdozáin Gaztelu. "DICCIONARIO HISPANOAMERICANO DE HERALDICA, ONAMASTICA Y GENEALOGIA", por Endika de Mogrobejo. "CATALOGO DE INFORMACIONES GENEALOGICAS DE LA INQUISICION DE CORDOBA CONSERVADAS EN EL ARCHIVO HISTORICO NACIONAL", por José Antonio Martínez Bara. "GENEALOGIAS HABANERAS", de Rafael Nieto Cortadellas. "DIGNIDADES NOBILIARIAS EN CUBA", del Instituto de Cultura Hispánica. "LA ACTUALIDAD DE LA CASA BLASONADA EN EL PAIS VASCO", de J.M. Echegaray. "LYBRO DE MINUTAS", de Diego de Urbina. "ALFABETO GENERAL DE APELLIDOS DE ESPAÑA Y ARMAS", de Francisco Zazo y Rosillo. "NOBILIARIO DE LOS REINOS Y SEÑORIOS DE ESPAÑA", de Francisco Piferrer. "DICCIONARIO HERALDICO DE APELLIDOS ESPAÑOLES", de Julio de Atienza.