Enciclopèdia de Cognoms Catalans

Escut i historial del seu cognom 

 Fer Comanda 

Estadístiques de Cognoms Catalans

Quí som ?/ Escriure

CARLES ORIGEN I SIGNIFICAT El cognom Carles és un llinatge plenament català i arrelat des de fa molts anys. Etimològicament prové del ger mànic Karl, llatinitzat en Carolus i pertany al grup de noms germànics, segons la classificació que estableix Francesc de Borja Moll. COGNOMS DERIVATS Alguns cognoms han establert derivats en funció dels canvis lingüístics provocats per les característiques de la nostra història. El procés de castellanització que es va donar durant els segles XVII i XVIII va afectar l'ortografia d'alguns cognoms. D'altra banda, la idiosincràsia de la fonètica catalana permet moltes formes derivades, totes elles correctes. En el cas del llinatge Carles no hem trobat formes derivades. LLINATGE I HISTÒRIA Els diversos llinatges han arrelat en territoris de parla catalana en diferents èpoques històriques. A vegades es fa difícil establir amb certa exactitud l'època cronològica de la seva aparició. Alguns d'ells són molt antics i provenen de l'època medieval i altres són més moderns i daten dels segles XVII i XVIII. El fet que un llinatge sigui considerat toponímic no indica necessàriament que tingui la mateixa antiguitat del topònim sinó que el més probable és que hagi tingut una evolució posterior. En el cas del cognom Carles té una antiguitat destacable. Segons García Carraffa el llinatge Carles va tenir el primitiu solar a la població de Torroella de Montgrí. Branques del llinatge s'extengueren per València, Múrcia i a la zona del Rosselló. ARMES Considerem les següents armes com les primitives del llinatge: escut partit: 1r, tallat, de gules, una muralla d'argent oberta del camp i sobremuntada d'un castell d'argent tancat de sable i acostat de dos lleons d'or estantolats, i segon, de sinople, un grup de cases d'argent; 2n, d'atzur, tres peixos d'argent l'un sobre l'altre i en faixa. La documentació de les anteriors armes es troba a "Heràldica catalana" de Francesc d'A. Ferrer i Vives, pàgina 224. Aquest escut queda registrat en el arxiu general de l'Heràldica Catalana. PERSONATGES CARLES DESTACATS EN LA HISTÒRIA Indiquem aquells personatges cognominats Carles que han destacat al llarg de la història i dels quals es pot obtenir més informació en les fonts enciclopèdiques: -Lluís Carles, jesuïta nascut a Tortosa l'any 1899. Fou autor de diversos escrits pietosos i ascètics. -Pasqual Carles i Alonso, polític nascut a València l'any 1832. Fou Diputat a Corts durant la I República. -Francesc Carles i Gabarró, advocat i escriptor nascut a Igualada al segle XIX. -Domènech Carles i Rosich, pintor nascut a Barcelona l'any 1888. Obtingué nombrosos premis. TOPONÍMIA No es tracta d'un llinatge específicament toponímic ja que no hem trobat en les fonts consultades topònims relacionats. La majoria de cognoms catalans no són considerats cognoms toponímics. EL COGNOM AVUI El cognom és bastant freqüent tot i que està distribuït per moltes comarques catalanes. Ha arrelat especialment en les poblacions de la gran àrea metropolitana barcelonina. També es troba present a diferents pobles de les Illes Balears i el País Valencià. Segons el Registre General d'abonats de la Companyia Telefònica per a tot l'Estat Espanyol, s'han trobat un total de 680 persones que es cognominen Carles, especialment a la província de Barcelona. També es pot senyalar la seva incidència als Estats Units D'Amèrica. Segons el registre telefònic on consten tots els abonats que tenen telèfon, hi ha més de 50 persones que es cognominen Carles. També segons el programa del buscador informàtic Yahoo de e-mails de tot el món, hem localitzat 179 persones que es cognominen Carles. BIBLIOGRAFIA -Nobiliario de Aragón, de Pedro Vitales.- -Nobiliario, de Jerónimo de Villa.- -El Solar Catalan, Valenciano y Balear, de A. y A. García Carraffa con la colaboración de Armando de Fluvià y Escorsa de la "Sociedad Catalana de Estudios Históricos".- -Els cognoms Catalans. Origen i Definició, per Lluís Almerich.- -Els llinatges Catalans (Catalunya, País Valencià i Illes Balears) de Francesc de B. Moll-. -Apuntes de Nobiliaria y Nociones de Genealogia y Heráldica.- -Diccionario Etimológico de los Apellidos Españoles-. -Nobiliari General Català, de Félix Domenech y Roura-. -Heráldica de las Comunidades Autonomas y Capitales de Províncias-. -Sección de Órdenes Militares de Santiago-Alcántara y Calatrava-. -Tratado de Nobleza de Aragón y Valencia-. -Apuntes de Nobiliaria y Nociones de Genealogía y Heráldica-. -Santillana del Mar a traves de su Heráldica-.