Enciclopèdia de Cognoms Catalans

Escut i historial del seu cognom 

 Fer Comanda 

Estadístiques de Cognoms Catalans

Quí som ?/ Escriure

CARRERAS ORIGEN I SIGNIFICAT Prové del substantiu plural del llatí "carraria", que significa un carrer. Possiblement es tracta d'un cognom toponímic, és a dir, aquells que agafen el nom a partir d'una referència geogràfica. COGNOMS DERIVATS Carrera i Carreras són formes d'aquest cognom que van evolucionar independentment i que formaren llinatges diferenciats. Altres formes derivades són Carrero i Carreres. LLINATGE I HISTÒRIA Llinatge de Catalunya que té com a casa pairal una vila d'Olesa de Montserrat, del partit judicial de Terrassa (Barcelona). Després van passar els seus cavallers a la vila de Tàrrega, del partit judicial de Cervera (Lleida), i a les ciutats de Barcelona i Tarragona. Una branca es va establir a l'illa de Menorca i una altra a Girona. La primitiva casa pairal de la vila d'Olesa de Montserrat s'anomenà, segons alguns autors, Manso de Carreres del Portal; però altres afirman que es denominà solament Carreres d'Olesa, fins al segle XVI, en què començà a denominar-se Carreras de Portal. Dita casa existia ja a l'any 1201, i els seus cavallers van tenir tratament d' "honorable", com ho acredita la donació autèntica, escrita en pergamí, que va fer el honorable en Pedro Carreres, en favor del seu fill Bernardo, davant el personatge Martín Carroza. Aquest personatge fou capellà i notari públic de la vila de Montserrat, el 21 de novembre de 1201, i el precari otorgat pel reverend pare frai Pere Janer, monjo del Monestir de Montserrat, en calitat de procurador i ecònom de la parroquia de l'esmentada vila, a favor de l'honorable Salvador Carreres del Portal, en poder de Joan Castell, notari públic de la vila d'Esparraguera, el 1º de desembre de 1578. A la vila de Muro, de l'illa de Menorca, es va crear una línia de Carreras, a la que pertany Simón Carreras, que a l'any de 1285 fou un dels diputats de la esmentada vila per prestar jurament i homenatge al rei Alfons III d'Aragó. Jauime Carreras va ésser l'encarregat de dirigir les fortificacions de l'illa quan el 1408 es temia una invasió dels musulmans. Luís Carreras, natural de la vila de Muro, era conseller de Mallorca el 1474. El pare Melchor Carreres, trinitari, fou baró doctisim i provincial d'Aragó. Va morí a Saragossa l'any 1600. Lorenzo Carreras fou ardiaca de la catedral de Mallorca i morí en 1667. El nebot, Pere Carreras, fou també ardiaca de la mateixa catedral i morí en 1680. ARMES Els de les viles d'Olesa de Montserrat, Girona i Tàrrega porten: D'atzur, amb un cavall d'argent rampant d'argent acompanyat al cap de 5 estrelles d'argent. Algun autor diu que una branca de l'esmentada casa d'Olesa va modificar les anteriors branques posant el cap d'or, amb tres estrelles d'atzur en situació de faixa. La branca de la vila de Muro, a l'illa de Menorca, porta: Escut partit: 1º, de gules, amb un cavall corrents d'argent, i 2º d'or, amb un ram de tres roses de gules, amb les fulles de sínople. PERSONATGES CARRERAS DESTACATS EN LA HISTÒRIA Lluís Carreras i Aragó: (Barcelona 1835-1907): Oftalmòleg. Fou professor lliure a l'Institut Mèdic de Barcelona. Joaquim Carreras i Artau: (Girona 1894-Tiana, Maresme 1968): Filòsof i historiador de filosofia. Tomàs Carreras i Artau:(Girona 1879- Barcelona 1954). Filòsof, advocat i etnòleg. Ricard Carreras i Balado: (Castelló de la Plana 1866-1929). Escriptor. Josep Rafael Carreras i Bulbena: (Barcelona 1860-1931). Musicòleg, historiador, filòleg i compositor. Francesc Carreras i Candi: (Barcelona 1862-1937). Advocat, historiador i polític. Miquel Carreras i Costajussà: (Sabadell 1905-1938). Escriptor i historiador. Joan Carreras i Dagas: (Girona 1828-la Bisbal d'Empordà 1900). Professor de música, compositor i bibliògraf. Josep Maria Carreras i Dexeus: (Barcelona 1906). Aviador. Carles Carreras i d'Urrutia: (Bilbao 1807- Barcelona 1873). Pedagog. Narcís de Carreras i Guiteras: (la Bisbal d'Empordà 1905). Advocat i polític. Lluís Carreras i Lastortras: (Mataró 1840-Barcelona 1888). Periodista i polític. Lluís Carreras i Mas: (Sabadell 1884-Barcelona 1955). Escriptor i periodista. Francesc Carreras i Reura: (Maó 1896- Madrid 1951). Polític republicà. Ricard Carreras i Valls: (Barcelona 1881-1937). Escriptor i historiador. Marià Carreras i Vila: (Barcelona 1831-1888). Escenògraf. TOPONÍMIA Carreres (Montboló), Bora Gran d'En Carreres (Serinyà), Can Carreres (Olesa de Montserrat), Can Carreres (Pierola), Can Carreres (Serinyà), Can Carreres (Vilamacolum), Mas de Carreres (Almoster), Portal d'en Carreres (Olesa de Montserrat), Ribera de Carreres, Verneda del Carreres (Rubí). EL COGNOM AVUI El cognom és bastant estès per tota la Península Ibèrica i també a Catalunya. S'ha estès relativament per la comarques de la Catalunya Central. Podríem dir que a la ciutat de Barcelona hi ha unes 7OO persones que es cognominen Carreras. BIBLIOGRAFIA -Nobiliario de Aragón, de Pedro Vitales.- -Nobiliario, de Jerónimo de Villa.- -El Solar Catalan, Valenciano y Balear, de A. y A. García Carraffa con la colaboración de Armando de Fluvià y Escorsa de la "Sociedad Catalana de Estudios Históricos".- -Els cognoms Catalans. Origen i Definició, per Lluís Almerich.- -Els llinatges Catalans (Catalunya, País Valencià i Illes Balears) de Francesc de B. Moll-. -Apuntes de Nobiliaria y Nociones de Genealogia y Heráldica.- -Diccionario Etimológico de los Apellidos Españoles-. -Nobiliari General Català, de Félix Domenech y Roura-. -Heráldica de las Comunidades Autonomas y Capitales de Províncias-. -Sección de Órdenes Militares de Santiago-Alcántara y Calatrava-. -Tratado de Nobleza de Aragón y Valencia-. -Apuntes de Nobiliaria y Nociones de Genealogía y Heráldica-. -Santillana del Mar a traves de su Heráldica-. -Libro de Varios Linajes de España-. -Libro de Armeria del reino de Navarra-. -Arte del Blasón-. -Arte Heráldica-.