Enciclopèdia de Cognoms Catalans

Escut i historial del seu cognom 

 Fer Comanda 

Estadístiques de Cognoms Catalans

Quí som ?/ Escriure

ENRICH ORIGEN I SIGNIFICAT El cognom s'ha d'incloure en el gran grup dels anomenats "patronímics", és a dir, aquells que deriven del nom propi de la persona que en un moment històric determinat adopten el nom com a cognom. Així, un dels fets que caracteritzen als cognoms patronímics és la diversitat de branques i llinatges que existeixen i, en conseqüència, l'abundància de persones que en l'actualitat es cognominen així, ultrapassant, moltes vegades, l'àmbit d'una llengua o cultura. En aquest cas, el cognom procedeix del nom germànic "heimric", que significa casa poderosa. COGNOMS DERIVATS Les formes Enric, Henrich i Anrich, són variants equivalents d'Enrich; malgrat les diferències fonètiques existens, tots aquests llinatges tenen el mateix origen i història i el seu escut heràldic és idèntic. LLINATGE I HISTÒRIA Enrich és un cognom patronímic. Això vol dir que hi ha diversitat de branques i llinatges, per la qual cosa l'estudi del cognom presenta grans dificultats. A més, en aquest cas hi ha una manca de fonts documentals referides a les formes arcaiques del llinatge. Tanmateix, a partir de la Baixa Edat Mitjana, es generalitzà l'ús de la documentació legal a la Corona d'Aragó i, es a partir d'aquest moment, quan els genealogistes poden obtenir dades verdaderament fiables sobre els llinatges catalans. Així, hom ha pogut documentar el solar barceloní dels Enrich, al qual pertanyeren il.lustres cavallers, com Pere Joan Enrich i Puig, de Barcelona, nascut en el 1.737, que va ser cavaller de Sant Joan, en el Gran Priorat de Catalunya, capellà de justícia i prior de Rialp i Villamur. Pere Enrich, de Tarragona, va ser nomenat Ciutadà Honrat de Barcelona en la primera meitat del segle XVIII. ARMES L'índex de càrregues heràldiques ens permeten una identificació molt ràpida i eficient de les armes del cognom. En aquest cas, l'únic escut heràldic que es coneix del cognom, representatiu de l'estandart familiar, és: D'or, un arbre de sinople, del que de l'esquerra en sobresurt una ala. Aquest escut es troba representat en un segell que es conserva del cavaller Pere Joan Enrich i Puig. PERSONATGES ENRICH DESTACATS EN LA HISTÒRIA Enrich: Músic català del segle XVI. Fou músic de la Cort de Carles I. Morí el 1.530. TOPONÍMIA A la comarca del Bages, tenim la Serra de l'Erich. Una masia important anomenada mas Enrich es troba situada al poble de Siurana d'Empordà. EL COGNOM AVUI Es fa difícil distribuir el cognom dins el territori lingüístic d'una manera clara, ja que el cognom és poc freqüent i hi ha una manca de documentació al respecte. Crida l'atenció, per exemple, que el cognom apareix més en les comarques del Nord de Tarragona i a la Catalunya Central que no en altres llocs del Principat. Això no ens ha d'estranyar, en considerar que fou en aquestes regions on radicaren el primers solars del llinatge. BIBLIOGRAFIA Seguidament donem un llistat de llibres que es poden trobar en biblioteques especialitzades. Alguns són diccionaris de cognoms on es determina l'origen, l'evolució del llinatge i l'escut, i altres són estudis més específics de diversos aspectes de l'heràldica. -El Solar Catalan, Valenciano y Balear, de A. y A. García Carraffa con la colaboración de Armando de Fluvià y Escorsa de la "Sociedad Catalana de Estudios Históricos".- -Els cognoms Catalans. Origen i Definició, per Lluís Almerich.- -Els llinatges Catalans (Catalunya, País Valencià i Illes Balears) de Francesc de B. Moll-. -Apuntes de Nobiliaria y Nociones de Genealogia y Heráldica.- -Diccionario Etimológico de los Apellidos Españoles-. -Sección de Órdenes Militares de Santiago-Alcántara y Calatrava-. -Tratado de Nobleza de Aragón y Valencia-. -Apuntes de Nobiliaria y Nociones de Genealogía y Heráldica-. -Santillana del Mar a traves de su Heráldica-. -Libro de Varios Linajes de España-. -Libro de Armeria del reino de Navarra-. -Arte del Blasón-. -Arte Heráldica-. -Catálogo de Manuscritos de la Biblioteca Menéndez Pelayo-. -Ciencias Auxiliares de La Genealogía y Heráldica-. -Gran Enciclopèdia Catalana- -Diccionari Heràldic i Nobiliari dels Regnes d'Espanya de Fernando Gonzalez-Doria-. -Gran Geografia Comarcal de Catalunya de la Fundació Gran Enciclopèdia Catalana-. -"Enciclopedia Heráldica y Genealógica Hispano-Americana", por A. García Carraffa-. -Diccionario Heráldico de Cataluña, de Gregorio García Ciprés-. -Nobiliari General, de Joan Baños de Velasco. ALGUNS DELS ARXIUS MÉS CONSULTATS ARXIU DE LA CORONA D'ARAGÓ ARXIU HISTÒRIC DE PROTOCOLS DE BARCELONA ARXIU HISTÒRIC COMARCAL DE SANT FELIU DE LLOBREGAT ARXIU HISTÒRIC COMARCAL DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS ARXIU HISTÒRIC COMARCAL DE TERRASSA ARXIU HISTÒRIC COMARCAL D'IGUALADA ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL DE GELIDA REGISTRE CIVIL ARXIU FAMILIAR (o Patrimonial) REGISTRE DE LA PROPIETAT (abans Comptadoria d'Hipoteques) Arxius eclesiàstics ADB ACB APG APC APSLH APM APSSA etc. ARXIU DIOCESÀ DEL BISBAT DE BARCELONA ARXIU CAPITULAR DE LA CATEDRAL DE BARCELONA ARXIU PARROQUIAL DE GELIDA ARXIU PARROQUIAL DE CORBERA ARXIU PARROQUIAL DE SANT LLORENÇ D'HORTONS ARXIU PARROQUIAL DE MARTORELL ARXIU PARROQUIAL DE SANT SADURNÍ D'ANOIA etc.