Enciclopèdia de Cognoms Catalans

Escut i historial del seu cognom 

 Fer Comanda 

Estadístiques de Cognoms Catalans

Quí som ?/ Escriure

FIGUEROLA ORIGEN I SIGNIFICAT El cognom Figuerola és un llinatge plenament català i arrelat des de fa molts anys. Etimològicament és un derivat diminutiu de Figuera i pertany al grup de noms de plantes i els seus conreus, segons la classificació que estableix Francesc de Borja Moll. COGNOMS DERIVATS Alguns cognoms han establert derivats en funció dels canvis lingüístics provocats per les característiques de la nostra història. El procés de castellanització que es va donar durant els segles XVII i XVIII va afectar l'ortografia d'alguns cognoms. D'altra banda, la idiosincràsia de la fonètica catalana permet moltes formes derivades, totes elles correctes. En el cas del llinatge Figuerola correspon a la forma castellana Figueroa, però amb un escut d'armes propi. TÍTOLS NOBILIARIS RELACIONATS -El títol de Comte de Figuerola fou donat per l'Arxiduc Carles d'Austria, el 12 de gener de l'any 1718, al Senyor José de Figuerola i Argulloll. LLINATGE I HISTÒRIA Els diversos llinatges han arrelat en territoris de parla catalana en diferents èpoques històriques. A vegades es fa difícil establir amb certa exactitud l'època cronològica de la seva aparició. Alguns d'ells són molt antics i provenen de l'època medieval i altres són més moderns i daten dels segles XVII i XVIII. El fet que un llinatge sigui considerat toponímic no indica necessàriament que tingui la mateixa antiguitat del topònim sinó que el més probable és que hagi tingut una evolució posterior. En el cas del cognom Figuerola té una evolució antiga. Segons els heraldistes, va tenir la seva primitiva casa a la població de Montblanc. El 1677, Alexandre de Figuerola, de Talarn, fou agraciat amb el privilegi de Ciutadà Honrat de Barcelona. Segons Alcover-Moll, en el seu "Diccionari català-valencià-balear", el llinatge Figuerola es trobava a principis de segle a les poblacions següents: Celrà, Mieres, Igualada, Vic, Caldes de Mollet, Alforja, Masllorens, Montbrió, Valls, València, Cocentaina, Alcoi i Mallorca. ARMES Considerem les següents armes com les primitives del llinatge: en camp d'or, cinc fulles de figuera de sinople, posades en sotuer. La documentació de les anteriors armes es troba a "Diccionario heráldico y nobiliario de los reinos de España", pàgina 539. PERSONATGES FIGUEROLA DESTACATS EN LA HISTÒRIA Indiquem aquells personatges cognominats Figuerola que han destacat al llarg de la història i dels quals es pot obtenir més informació en les fonts enciclopèdiques: -Joan Figuerola, canonge de La Seu de València del segle XIV. -Honorat de Figuerola, teòleg i jurista nascut a València al centre XV. -Laureà Figuerola i Ballester, economista nascut a Calaf l'any 1816. Féu nombroses publicacions. -Francesc Figuerola i Espècies, poeta i cavaller nascut a València l'any 1654. TOPONÍMIA Es tracta d'un llinatge toponímic. Aquests tipus de llinatges aparèixen quan es fa obligatòria la inscripció registral. En aquells moments, moltes persones adoptaren el topònim del lloc on vivien per establir el nom de la branca familiar. Figuerola és una masia i un antic terme del municipi de Llanera de Solsonès. Altres topònims Figuerola són: Figuerola del Camp, Figuerola de Meià i Figuerola d'Orcau. EL COGNOM AVUI El cognom és bastant freqüent tot i que està distribuït per moltes comarques catalanes. Ha arrelat especialment en les poblacions de la gran àrea metropolitana barcelonina. També es troba present a diferents pobles de les Illes Balears i el País Valencià. A Barcelona ciutat, segons dades registrals, hi ha unes 100 famílies que es cognominen Figuerola. BIBLIOGRAFIA Indiquem els principals llibres (autor i nom del llibre) on es pot trobat documentació sobre el cognom @ i sobre altres temes de tipus heràldic, de genealogia, d'onomàstica i de documentació sobre els cognoms: -Martí de Riquer: Heráldica catalana -Mariano Madramany: Tratado de la nobleza de Aragón y Valencia -F. Xavier de Garma: Adarga catalana -Mossèn Jaume Febrer: Trovas que tratan de los conquistadores de Valencia -Luís Almerich: Els cognoms catalans, origen i definició -Armand de Fluvià I Escorsa: Diccionari heràldic -Magda Sanrama i Felip: Casas natales de Aragón y Cataluña -A. A. García Carraffa: El solar catalán, valenciano y balear -Armand de Fluvià: Origen i escuts dels cognoms catalans -Fernando González Doria: Diccionario heráldico y nobiliario de los reinos de España -Félix Doménech i Roura: Nobiliari general català -Francesc de Borja i Moll: Els llinatges catalans