Enciclopèdia de Cognoms Catalans

Escut i historial del seu cognom 

 Fer Comanda 

Estadístiques de Cognoms Catalans

Quí som ?/ Escriure

FORTUNY El cognom Fortuny s'ha de considerar un cognom patronímic. Moltes vegades, aquests tipus de cognoms tenen l'arrel en el nom antic del pare o de la mare, esdevenint, al llarg dels temps, veritables cognoms. El cognom té l'origen, doncs, en un nom propi i personal. Fortuny és patronímic del llatí "Fortunius". Els castellans, antigament feien "Ordoño", i modernament Fortunio. El cognom ens ha arribat d'un nom llatí o pre-romà. LLINATGE I HISTÒRIA El cognom Fortuny s'originà a Tortosa i una branca molt important s'establí a Mallorca. Al segle VI hi havia a Vallderoures (Matarranya) una família Fortuny que passà a Balaguer, on Francesc Fortuny i Joglar fou fet Ciutadà Honrat de Barcelona el 1.753. Els seus descendents són actualment barons d'Esponellà. Joaquim Bover, manifesta en el seu "Nobiliario Mallorquín" que "los Fortuny de Mallorca dimanaron de una nobilísima y rancia familia aragonesa y que fue su tronco y progenitor el caballero Fortuño de Ruesca -Domicellus Aragonie-, que casó en aquella isla, en 1.444, con doña Magdalena Mora, nieta de Juan Mora y heredera de vastas posesiones de Beniaureda, en Estallens y Mossaptá en Andraix, que tomaron después el nombre de Son Fortuny". A Mallorca una branca dels Fortuny s'emparentà amb els Ruesca d'Aragó, originant el llinatge compost dels Fortuny de Ruesca. ARMES Els Fortuny de Tortosa tenen l'escut: d'atzur, amb dos faixes ondades d'argent. Uns altres porten: d'atzur, 2 faixes bretessades d'argent. Finalment, els Fortuny de Mallorca tenen: de plata, cinc "roels" de sable. PERSONATGES FORTUNY DESTACATS EN LA HISTÒRIA Fortuny: Prevere del segle X. Jutge de tots els cristians de la regió de Lleida, sota el domini del visir Zamega. Marià Fortuny i de Madrazo: Escenògraf i pintor fill de Marià Fortuny i Marsal. Carles de Fortuny i de Miralles: Escriptor, baró d'Esponellà. Ramon Fortuny i de Puigdorfila: Cavaller de Sant Joan de Jerusalem. Epifani de Fortuny i de Salazar: Arquòleg. Baró d'Esponellà. Fill i successor de Carles de Fortuny i de Miralles. Andreu Fortunmy i Fàbrega: Violinista de Sant Martí de Provençals. Marià Fortuny i Marsal: Pintor, dibuixant i gravador de Reus. Epifani de Fortuny i van Oosterom: Polític i hisendat de Barcelona. Joan Fortuny i Vidal: Nedador i jugador de waterpolo del Barceloneta. Jordi Fortuny de Ruescas i Sureda: Cavaller de ciutat de Mallorca. TOPONÍMIA Fortuny és un barri de Reus, al sud de nucli urbà, al costat de la carretera de Salou. EL COGNOM AVUI Els cognoms patronímics estan molt estesos per arreu del territori. La causa és la gran quantitat de branques i llinatges que existeixen. Trobem famílies Fortuny sobretot a Barcelona, Caldes d'Estrac, Aiguamúrcia, Bràfim, Cabra del Camp, Falset, Tarragona, Valls, Algerri, Lleida, etc. BIBLIOGRAFIA Indiquem els principals llibres (autor i nom del llibre) on es pot trobat documentació sobre el cognom @ i sobre altres temes de tipus heràldic, de genealogia, d'onomàstica i de documentació sobre els cognoms: -Martí de Riquer: Heráldica catalana -Mariano Madramany: Tratado de la nobleza de Aragón y Valencia -F. Xavier de Garma: Adarga catalana -Mossèn Jaume Febrer: Trovas que tratan de los conquistadores de Valencia -Luís Almerich: Els cognoms catalans, origen i definició -Armand de Fluvià I Escorsa: Diccionari heràldic -Magda Sanrama i Felip: Casas natales de Aragón y Cataluña -A. A. García Carraffa: El solar catalán, valenciano y balear -Armand de Fluvià: Origen i escuts dels cognoms catalans -Fernando González Doria: Diccionario heráldico y nobiliario de los reinos de España -Félix Doménech i Roura: Nobiliari general català -Francesc de Borja i Moll: Els llinatges catalans