Enciclopèdia de Cognoms Catalans

Escut i historial del seu cognom 

 Fer Comanda 

Estadístiques de Cognoms Catalans

Quí som ?/ Escriure

GARCÍA ORIGEN I SIGNIFICAT Garcia és un cognom patronímic. Prové de l'antic prenom Garcia, d'origen pre-romà, probablement ibèric. Garcia en l'idioma god significava "príncep de la vista agraciada", el que indicava que abans de la invasió musulmana ja existia com a nom en altres regions espanyoles. Les primeres referències d'aquest cognom les trobem a l'any 913. COGNOMS DERIVATS Altres variants d'aquest mateix cognom són Gassia, Gaccia, Garcés, Gaciot, Gassias i Gasia. Totes aquestes formes tenen el mateix origen i procedència i el seu escut heràldic és el mateix. La forma castellana d'escriure el cognom és García i la catalana Garcia. COGNOMS COMPOSTOS Garcia té una gran quantitat de cognoms compostos degut a què és el cognom hispà més freqüent de tots. Entre altres, destaquem els següents compostos: Garcia-Puerta, Garcia-Sala, Garcia-Carraffa, Garcia-Arista. Altres compostos porten la preposició de al davant indicant tot seguit referència geogràfica. LLINATGE I HISTÒRIA Fou a Navarra on s'utilitzà per primera vegada abans que a Castella. Segons l'estudiós Menendez Pidal el cognom es troba documentat en la zona vasco-navarra en els anys 789 i 791. La reina Jimena de León, abans princesa de Navarra, el va introduir a Castella. A un fill seu el va anomenar Garcia, cognom que va tenir descendència. També en aquella època fou molt freqüent que nobles bascos emigrats a Castella pel fenomen de la Reconquesta adoptessin la forma Garcia com origen nobiliari. Tres germans Garcia, herois de la defensa de Lleó són considerats com a progenitors de les famílies Garcia que s'anaren estenent posteriorment per Espanya. Sembla que la branca d'Aragó prové de Garcia-Jiménez, rei de Sobrarbe. Altres la fan descendre dels Reis de Navarra, assenyalant Fortun Garcia, que participà en la conquesta de València. També la llista dels reis navarresos, s'inicià amb Garcia Iñiguez, fill d'Iñigo Arista. En el cas de Catalunya, cal dir que el cognom té un origen propi i antic; per tant, vàries branques del cognom tenen un origen plenament català. Sanxo Garcia va participar en la conquesta de l'illa de Mallorca al costat del Rei Jaume I. Aquest monarca català, li va donar com a recompensa als seus serveis el "real benhaut de dotze jouades". Les Cròniques també ens diuen que quan Alfons III d'Aragó va tornar a ocupar Mallorca, un tal Garcia era el capità del seu exèrcit. L'any 1521, Arnau Garcia va prestar tot el seu or i argent per a satisfer les necessitats de l'illa. Per pertanyer a la classe nobiliària va ser perseguit pels comuners. El doctor Joan Garcia va servir a l'emperador Carles V en la pacificació de l'illa de Menorca durant les comunitats. Del cognom Garcia hi va haver vàries cases a Mallorca. A una d'elles succeí la de Fortuny i una altra la de Brondo. A la vila de Campos existeix una casa amb aquest patronímic, a la que va pertànyer Pere Garcia, capità d'infanteria. ARMES Les armes principals del cognom Garcia són: d'atzur, una garsa d'argent; bordura de gules. Les cases Garcia que van radicar a Lorca, Múrcia i Requena porten: d'or, un arbre de sínople, damunt d'ones d'aigua d'atzur i argent sumat d'una garça blanca amb les a les obertes; al peu del tronc, un lleó del seu color. Alguns Garcia de Catalunya portaven: d'or, amb un mont de sínople, sumat d'una garça de sabre. Els Garcia de Mallorca porten: de gules, tres castells d'argent, cadascun amb tres torres i posats en triangle. PERSONATGES GARCIA DESTACATS EN LA HISTÒRIA Francesc Vicenç Garcia i Torres, escriptor català representant del barroc de finals del segle XVI i principis del XVII; popularment se'l coneix pel sobrenom de Rector de Vallfogona; va ser molt llegit en el seu temps i actualment es considera com el millor escriptor del període de la decadència catalana. Francesc Garcia Escarré, pintor i decorador català, mort el 1954; la seva obra es basa en quadres de gènere i paisatges de tonalitats delicades; fou també decorador d'interiors. Josep Garcia i Robles, músic català del segle XIX, va treballar sobretot a Reus i a Barcelona; va promoure la moderna escola coral catalana; és autor d'obres de música de cambra i religioses. Julià Garcia i Núñez, arquitecte i decorador d'origen català del segle XX; la seva obra es va fer sobretot a Buenos Aires. Maria Teresa Garcia Banús, política valenciana del segle XX, va ser una de les principals dirigents comunistes en els primers anys de la fundació del Partit Comunista. Josep Garcia i Capilla, obrer autodidacta i escriptor, va fer obres de caire popular. Lluís Garcia i Falgàs, dibuixant i gravador valencià. Hem intentat glosar els principals personatges Garcia que han tingut a veure amb la cultura catalana. Evidentment, són molts més els personatges importants que han destacat en algun moment de la història i que per falta d'espai, aquí no assenyalarem. TOPONÍMIA També trobem gran quantitat de topònims Garcia, especialment indicant pobles (tant a la Península Ibérica com a Amèrica Llatina), accidents geogràfics, masies catalanes, molins, etc. A Catalunya destaquem el castell de Garcia, coll d'en Garcia, granja Garcia (Cervelló), Mas Garcia (Llimiana) i Molí de la Garcia (la Sènia). EL COGNOM AVUI El cognom Garcia és el més estès de tota la Península Ibèrica i també molt estès en altres zones de parla hispànica sobretot als diferents països d'Amèrica Llatina. També a Catalunya, el cognom és el més estès de tots els que hi ha, concentrat sobretot en la gran àrea barcelolina. BIBLIOGRAFIA Indiquem els principals llibres (autor i nom del llibre) on es pot trobat documentació sobre el cognom @ i sobre altres temes de tipus heràldic, de genealogia, d'onomàstica i de documentació sobre els cognoms: -Martí de Riquer: Heráldica catalana -Mariano Madramany: Tratado de la nobleza de Aragón y Valencia -F. Xavier de Garma: Adarga catalana -Mossèn Jaume Febrer: Trovas que tratan de los conquistadores de Valencia -Luís Almerich: Els cognoms catalans, origen i definició -Armand de Fluvià I Escorsa: Diccionari heràldic -Magda Sanrama i Felip: Casas natales de Aragón y Cataluña -A. A. García Carraffa: El solar catalán, valenciano y balear -Armand de Fluvià: Origen i escuts dels cognoms catalans -Fernando González Doria: Diccionario heráldico y nobiliario de los reinos de España -Félix Doménech i Roura: Nobiliari general català -Francesc de Borja i Moll: Els llinatges catalans