Enciclopèdia de Cognoms Catalans

Escut i historial del seu cognom 

 Fer Comanda 

Estadístiques de Cognoms Catalans

Quí som ?/ Escriure

MERCADÉ ORIGEN I SIGNIFICAT El cognom Mercadé, segons afirma Francesc de B. Moll en el seu llibre "Els llinatges catalans" prové del nom de l'ofici de mercader, "comerciant". Aquesta mena de cognoms, els que fan referència als noms d'ofici o professió, són molt abundants a Catalunya, perquè tenien gran valor per a individualitzar les persones, sobretot en els llocs poc poblats, on sovint la professió era exercida per un sol individu. COGNOMS DERIVATS Alguns derivats no ho són pròpiament sinó que tenen a veure amb els canvis fonètics i ortogràfics que en un moment històric determinat feren variar la forma primitiva. Aquests canvis a vegades es produeixen per imposició i obligació per part dels poders públics que obligaren determinades grafies en els registres. Altres canvis fonètics i ortogràfics provenen simplement per error registral. En aquest cas, els cognom Mercader i Mercadé són equivalents i tenen el mateix origen, significat i història. LLINATGE I HISTÒRIA Segons afirma l'historiador mossèn Jaume Febrer, aquest antic llinatge és originari de la Gran Bretaña, on cavallers amb aquest cognon van tenir la dignitat del títol de lord. A CATALUNYA La noble família catalana de Mercadé és molt antiga i, segurament, va venir de França en temps del rei Carles II. Un personatge molt important del cognom va rebre el títol de Ciutadà Honrat de Barcelona. Aquest ciutadà va tenir per muller a Lucrecia Gatí i foren pares de: Magí Mercadé i de Gatí, que va figurar entre els consellers de Barcelona i que va assistir a les Corts de 1.705 en qualitat de síndic de la mateixa ciutat. Felip de Mercadé i de Saleta, que el dia 21 de febrer de 1.775 va obtenir el privilegi de cavaller i el 24 d'agost de 1.796, el privilegi de noble. Altres cavallers catalans amb el cognom foren Josep Ignasi Mercadé i de Sadurní i Ramon de Mercadé i de Novell. A VALÈNCIA Algun Mercader, a València, també prové dels cavallers d'aquest llinatge provinents de la Gran Bretanya, i van ajudar a la conquesta pel rei Jaume I d'Aragó. Altres Mercader valencians, segons el testimoni d'altres historiadors, descendeixen d'Honorat Mercader, que va venir d'Alemanya a la reconquesta i va rebre herència a Alcua, València i regne de Múrcia. Berenguer Mercader fou jurat de la ciutat de València l'any 1.364 i justicia major l'any 1.384. L'any 1.389, quan es van celebrar Corts a Monzón (Huesca), van ser designats síndics i ambaixadors de la ciutat de València, entre ells el famós lletrat Micer Joan Mercadé. L'any 1.394, un dels cavallers que va anar a Sicília, a la mort del rei Joan d'Aragó, fou Micer Joan Mercadé. ARMES De gules, amb tres marcs d'or, dels que feien servir els Mercadé, posats en triangle, amb aquest lema: "Nada te falta". Els Mercadé de València portaren: De gules, amb tres marcs d'or posats en triangle. Altres, també a València, portaren l'escut quarterat: 1er. i 4art., d'or, amb dos pals ondulats de gules, i 2on. i 3er. d'atzur amb una Venera d'or. Els Mercader a Catalunya tenien: D'argent, amb un gos coniller corrent del seu esmalt, acollarat de gules; partit d'atzur, amb una pesa o moneda de mercader d'or. Altres Mercadé: De gules, amb tres creus moletadas d'or i, al voltant, tres "bezantes" de oro. Altres: De gules, amb un marc d'or. Altres el portaren partit: 1er. d'or, amb una àguila amb dos caps de sable i coronada, i 2on. d'atzur, amb el marc d'or. Altres: D'or, amb dues bandes d'atzur i sobre d'elles, un lleó rampants. PERSONATGES MERCADÉ O MERCADER DESTACATS EN LA HISTÒRIA Lluís Mercadé: Pintor de Barcelona format a París i Múnic. Benet Mercadé i Fàbrega: Pintor nascut a la Bisbal d'Empordà. Jordi Mercader i Farrés: Pintor barceloní, fill de Jaume Mercader i Queralt. Jaume Mercadé i Queralt: Pintor i orfebre nascut al poble de Valls. Caritat Mercader: Nom de casada de Caritat del Río y Hernández. Gaspar Mercader i Carròs: Poeta valencià. Enric de Mercader i de Belloch: Apicultor de Mataró. Joaquim de Mercader i de Belloch: Arqueòleg de Mataró. Aranau de Mercader i de Zufía: Metereòleg i museògraf de Barcelona. Lluís Mercader i Escolano: Clerge i conseller reial. Berenguer Mercader i Miró: Funcionari reial fill de València. Magí Mercader i Moragues: Comerciant i polític de Barcelona. Joan Mercader i Riba: Historiador nascut a Igualada. TOPONÍMIA Mercader és un antic sector de Cornellà de Llobregat, situat a l'est del nuclí urbà. El grau Mercader és un pas de la comarca del Vallès Oriental. EL COGNOM AVUI Si a Catalunya hi ha uns cognoms que podríem anomenar "universals" Mercadé és, sens dubte, un d'ells. Si bé és cert que el cognom té unes arrels plenament catalanes, també ho és el fet que molts personatges que així es cognominaren tingueren un paper molt important, lluny de les terres d'on en foren originaris, participant activament en la recoquesta de la Península i més tard, en la conquesta d'Amèrica. Per aquest motius, el cognom ha estat molt estès no només a Catalunya, València i Mallorca, sinó també a altres llocs d'Espanya, Amèrica i totes aquelles terres on la influència de la Corona d'Aragó fou evident. A Catalunya, els pobles on proporcionalment hi ha més persones amb el cognom són: Celrà, Palafrugell, Girona, Barcelona, Agramunt, Àger i Valls. BIBLIOGRAFIA -Nobiliario, de Jerónimo de Villa.- -El Solar Catalan, Valenciano y Balear, de A. y A. García Carraffa con la colaboración de Armando de Fluvià y Escorsa de la "Sociedad Catalana de Estudios Históricos".- -Els cognoms Catalans. Origen i Definició, per Lluís Almerich.- -Els llinatges Catalans (Catalunya, País Valencià i Illes Balears) de Francesc de B. Moll-. -Apuntes de Nobiliaria y Nociones de Genealogia y Heráldica.- -Diccionario Etimológico de los Apellidos Españoles-. -Nobiliari General Català, de Félix Domenech y Roura-. -Catálogo de Manuscritos de la Biblioteca Menéndez Pelayo-. -Ciencias Auxiliares de La Genealogía y Heráldica-. -Gran Enciclopèdia Catalana- -Diccionari Heràldic i Nobiliari dels Regnes d'Espanya de Fernando Gonzalez-Doria-. -Gran Geografia Comarcal de Catalunya de la Fundació Gran Enciclopèdia Catalana-. -"Enciclopedia Heráldica y Genealógica Hispano-Americana", por A. García Carraffa-. -Diccionario Heráldico de Cataluña, de Gregorio García Ciprés-.