Enciclopèdia de Cognoms Catalans

Escut i historial del seu cognom 

 Fer Comanda 

Estadístiques de Cognoms Catalans

Quí som ?/ Escriure

MIQUEL ORIGEN I SIGNIFICAT El cognom Miquel és de tipus patronímic, procedent del nom propi Miquel, un derivat de l'hebreu "Mika-el", que vol dir "qui com Déu". Segons la tradició jueva, Sant Miquel lluità contra satanàs pel cos de Moisès. Segons la tipologia que fa Francesc de Borja Moll en el seu llibre "Els llinatges catalans", Miquel pertany al grup de cognoms que provenen de noms de sants i apòstols. COGNOMS DERIVATS La forma corresponent castellana és Miguel. Tot i que el seu origen etimològic és el mateix, el seu historial i el seu escut d'armes divergeixen. La forma Desmiquel, menys freqüent, és un compost triple, car a més de l'article i el nom, conté la preposició de. Malgrat la seva diferent grafia, ambdós llinatges tenen el mateix origen i història, i el seu escut d'armes és equivalent. LLINATGE I HISTÒRIA El cognom s'ha d'incloure en el gran grup dels anomenats patronímics, és a dir, aquells que deriven del nom propi de la persona que en un moment històric determinat adopten el nom com a cognom. Així, un dels fets que caracteritzen als cognoms patronímics és la diversitat de branques i llinatges que existeixen. Tanmateix, els genealogistes consideren que, possiblement, els primers solars d'aquest llinatge radicaren a l'Empordà, a les viles de La Bisbal i Campderà. Posteriorment, el Miquel fundaren cases a les ciutats de Lleida i Vilafranca del Penedès. En la conquesta del regne de València participaren alguns cavallers cognominats Miquel. Un dels més destacats fou Pere Miquel, que va intervenir en la presa d'Orihuela i Muchamiel. Bernat Miquel, secretari del rei Pere III i senyor del castell de Palau-sator, que va compar a l'any 1380, fou fet cavaller el 1362. Bernat Miquel i Oliver, fill d'un doctor en arts i medicina de Barcelona, també fou fet cavaller el 1519 i els seus descendents heretaren el marquesat de Blondel de l'Estany i el castell de Púbol. Francesc Miquel fou fet cavaller el 1675 i noble el 1677. Un altre Francesc Miquel fou fet cavaller el 1701, i un Joan Miquel, doctor en medicina de Solsona, ho fou el 1706. DADES GENEALÒGIQUES La pàgina d'internet http://www.familysearch.org ens dona dades genealògiques de mols cognoms de tot el món i entre ells trobem el cognom Miquel. Així en destaquem algunes dades: 76. AGNES MIQUEL - International Genealogical Index / SE Gender: Female Marriage: 07 FEB 1708 San Pedro, Gelida, Barcelona, Spain 77. Agusti Francesch Ignasi - International Genealogical Index / SE Gender: Male Christening: 01 APR 1710 Santos Justo Y Pastor, Barcelona, Barcelona, Spain 78. Agusti Francisco Pau - International Genealogical Index / SE Gender: Male Christening: 02 APR 1811 San Pedro, San Pedro De Riudevitlles, Barcelona, Spain 79. Agustina Paula Margarida - International Genealogical Index / SE Gender: Female Christening: 16 APR 1703 Santos Justo Y Pastor, Barcelona, Barcelona, Spain 80. AMELIA MIQUEL - International Genealogical Index / SE Gender: Female Birth: 11 MAR 1881 San Miguel Isl, , Azores Islands Provinces, Portugal 81. ANA MIQUEL - International Genealogical Index / SE Gender: Female Marriage: 17 JUL 1835 Llagostera, Gerona, Spain 82. Ana de Miquel - International Genealogical Index / SE Gender: Female Birth: About 1466 83. Ana de Miquel - International Genealogical Index / SE Gender: Female Birth: About 1466 Modica,Ragusa, , Sicilia Region, Italy 84. Anacleto Gaspar Frans Magi Bonaventura - International Gender: Male Christening: 15 JUL 1631 Santos Justo Y Pastor, Barcelona, Barcelona, Spain 85. ANDREU JOAN PERE - International Genealogical Index / SE Gender: Male Christening: 29 AUG 1841 San Andres, San Andres De La Barca, 86. ANDREU PERE JOSEPH - International Genealogical Index / Gender: Male Christening: 30 NOV 1795 San Andres, San Andres De La Barca, 87. ANGELA MIQUEL - International Genealogical Index / SE Gender: Female Marriage: 22 FEB 1695 San Martin, Cassa De La Selva, Gerona, 88. ANGELA BENETA - International Genealogical Index / SE Gender: Female Christening: 03 SEP 1571 San Saturnino De Noya, Barcelona, 89. Angela Teresa Francisca - International Genealogical Index / SE Gender: Female Christening: 27 OCT 1862 Santa Maria, Olesa De Montserrat, Barcelona, Spain 90. ANNA MIQUEL - International Genealogical Index / SE Gender: Female Marriage: 17 APR 1638 San Martin, Arenys De Munt, Barcelona, 91. ANNA MIQUEL - International Genealogical Index / SE Gender: Female Marriage: 30 MAY 1662 Palafrugell, Gerona, Spain ESCUT HERÀLDIC Cal indicar, al contrari del que pensen moltes persones, que l'establiment d'un escut d'armes no correspon genèricament a un cognom sinó a una família o llinatge que té documentació de la procedència del seu escut. Per aquest motiu, és freqüent que determinats cognoms no se'ls atribueixi cap escut documentat; també sol succeir que a un mateix cognom se'ls atribueixi varis escuts degut a què són escuts documentats de diferents llinatges del mateix cognom. És a dir, no hi escut heràldics pròpiament de cognoms sinó escuts de llinatges o de famílies, ja que l'homonímia en els cognoms no és mai certesa de consanguinitat. A Catalunya són poques les famílies que tenen un escut heràldic documentat atorgat per un rei o cronista d'armes (aquestes famílies solen tenir a la vegada documentació de noblesa). En els darrers anys, moltes persones han volgut tenir un escut que els identifiqui envers els cognom que porten, encara que no pertanyin tradicionalment a la noblesa. Es tracta del que s'anomena "heràldica ornamental", que identifica un cognom a un escut o dibuix determinat (en funció a vegades de l'etimologia o la toponímia del cognom) i que no té res a veure amb "l'heràldica nobiliària" que hem esmentat abans i que permet que qualsevol persona pugui gaudir d'un escut (sense que això impliqui cap privilegi especial) en funció del seu cognom. Així, tenint en compte les anteriors observacions, determinem per al cognom Miquel, els següents escuts: escut de gules amb tres flors de lis posades en triangle. Els Miquel de Campderà afegiren a aquestes armes una bordura componada d'or i gules amb el lema: "A bon seny no val engany". Uns Miquel de Lleida usaren: escut d'or amb un griu d'atzur; la bordura de peces d'atzur. Els Miquel de València tenien: escut d'or amb un castell de pedra. Una altres Miquel portaven: escut d'or sembrat de flors de lis d'atzur. PERSONATGES MIQUEL DESTACATS EN LA HISTÒRIA -Pere Miquel, impressor i llibreter del segle XV. Fou el segon impressor més antic que treballà a Barcelona. Les seves obres es consideren d'una vàlua incalculable. -Ramon Miquel i Planas, bibliògraf, editor i erudit català de la primera meitat del segle XX. Féu treballs crítics sobre els problemes lingüístics de Catalunya. -Josep Maria Miquel i Vergés, escriptor i assagista català del segle XX. Després de la Guerra Civil s'exilià a Mèxic on féu part de la seva obra. -Josep Miquel i Lovaina, escriptor català del segle XX. Es dedicà també a l'ensenyament. -Vicent de Miquel i Diego, advocat i escriptor malloquí nascut l'any 1939. TOPONÍMIA No són massa abundants els topònims Miquel existents a Catalunya, ja que es tracta d'un cognom patronímic que no ha derivat cap a formes geogràfiques. Sí que trobem, però, algun topònim referent a cases pairals de força antiguitat. EL COGNOM AVUI Segons Armand de Fluvià, el cognom es troba a les poblacions de Girona, els Garidells, Valls, l'Albí, Alcarràs, l'Arbeca i d'altres. El cognom és relativament freqüent a les ciutats de la gran àrea metropolitana de Barcelona. Només a la Ciutat Comtal, i segons dades registrals, hi ha unes 300 famílies que es cognominen Miquel. També trobem vestigis del cognom en altres terres de parla catalana com és el cas del País Valencià i de les Illes Balears. La forma castellana Miguel és molt extesa per territoris de Castella i també en els països d'Amèrica Llatina. Les formes derivades de Desmiquel i De Miquel, són menys freqüents, encara que es troben en alguns pobles de Catalunya, del País Valencià i de les Illes Balears. A la pàgina de l'Institut d'Estadística de Catalunya consta la posició i freqüència del cognom per comarques: http://www.idescat.es/onomastica/orpi.stm En aquesta base de dades es pot consultar la freqüència dels diferents noms i cognoms de les dones i els homes residents a Catalunya. Així a Catalunya referent al cognom Miquel podem afirmar que es el número 340 per ordre d'importància, hi ha 2.442 persones que el tenen com a primer cognom i unes 2.424 persones que el tenen com a segon cognom. A la mateixa pàgina trobareu les dades per comarques. LA RECERCA GENEALÒGICA Per conèixer dades sobre els avantpassats cal fer una recerca genealògica que permetrà conèixer les generacions anteriors. Es pot fer una genealogia ascendent "agnàtica" en la qual es segueix només el rastre patern o per cognom, o una genealogia "per quarters" on, a més de seguir el cognom, es van recerques de tots els avantpassats, és a dir, 2 pares, 4 avis, 8 besavis, 16 rebesavis, 32 quarts avis, 64 cinquens avis, etc. Aquesta genealogia per quarters és més complexa i interessant i permet cercar relacions familiars prescindint del cognom que porta l'individu. Per elaborar un arbre genealògic cal cercar les dades dels nostres avantpassats, noms, cognoms i dates vitals (naixement, defunció i matrimoni, si és el cas). Cal obtenir informació directa de la família i després cal recórrer a la fonts documentals i arxius, com els següents: -Registre Civil, consten dates de naixement, matrimoni i defunció i la seva consulta es pública i gratuïta; no es poden trobar dades anteriors al segle XIX. -Registres parroquials, referents a baptismes, matrimonis i enterraments; hi ha dades anteriors al registre civil, però a moltes parròquies es varen destruir dades. -Registres de cementiris, arxius municipals, comarcals i eclesiàstics i registres de propietat i notarials. També es pot fer la recerca a partir d'associacions genealògiques i a partir dels recursos que es poden localitzar per internet. BIBLIOGRAFIA -Nobiliario de Aragón, de Pedro Vitales.- -Nobiliario, de Jerónimo de Villa.- -El Solar Catalan, Valenciano y Balear, de A. y A. García Carraffa con la colaboración de Armando de Fluvià y Escorsa de la "Sociedad Catalana de Estudios Históricos".- -Els cognoms Catalans. Origen i Definició, per Lluís Almerich.- -Els llinatges Catalans (Catalunya, País Valencià i Illes Balears) de Francesc de B. Moll-. -Apuntes de Nobiliaria y Nociones de Genealogia y Heráldica.- -Diccionario Etimológico de los Apellidos Españoles-. -Nobiliari General Català, de Félix Domenech y Roura-. -Heráldica de las Comunidades Autonomas y Capitales de Províncias-. -Sección de Órdenes Militares de Santiago-Alcántara y Calatrava-. -Tratado de Nobleza de Aragón y Valencia-. -Apuntes de Nobiliaria y Nociones de Genealogía y Heráldica-. -Santillana del Mar a traves de su Heráldica-. -Libro de Varios Linajes de España-. -Libro de Armeria del reino de Navarra-.