Enciclopèdia de Cognoms Catalans

Escut i historial del seu cognom 

 Fer Comanda 

Estadístiques de Cognoms Catalans

Quí som ?/ Escriure

MONTSERRAT ORIGEN I SIGNIFICAT El cognom Montserrat és una grafia aglutinada de "mont serrat", que vol dir muntanya serrada i procedeix del topònim homònim de la muntanya més famosa de Catalunya. Caldria situar el cognom, doncs, entre els molts que tenen l'origen en llocs concrets. Són noms de procedència o d'habitatge, usats com a cognoms. Es poden classificar dins el gran grup dels anomenats toponímics i poden ser noms propis de països i comarques (Espanya, Bages, Foix, Penedès, Rosselló, Segarra...),noms propis de ciutats, viles o llocs (Barceló, Balaguer, Berga, Cervera, Manresa, Tarragó, Montserrat, Vilafranca, Vilanova...) i noms que indicaven directament el lloc de naixement o de procedència (Alemany, Anglès, Berguedà, Castellà, Gironès, Guasch, Ripollès, Provençal, Sard...). COGNOMS DERIVATS Els cognoms MONTSERRAT I MONSERRAT són el mateix cognom però amb diferent grafia. LLINATGE I HISTÒRIA Sembla que a finals del segle XII algun membre del llinatge dels Saguàrdia, que tenien el castell de la Guàrdia de Montserrat, va passar a cognominar-se Montserrat. Això coincideix amb el que afirmen altres autors, quan ens diuen que el fundador del llinatge fou Ponci de Guàrdia, un personatge del que van ajudar al comte Borrell el 986 a lliberar Barcelona dels moros. Els seus descendents van conquerir la muntanya de Montserrat, on hi van establir el llinatge. L'any 1.270, Melchor Guardia va canviar aquests cognom pel de Montserrat, segons afirma Jaume Febrer. Aquest cavaller va participar amb la conquesta de València. Ja molt més tard trobem un Alexandre Montserrat que fou fet noble per rei-arxiduc el 1706. Abans, Damià Montserrat i Gomar fou fet Burgès Honrat de Cervera i cavaller el 1599. Francesc Montserrat, de Tarragona, fou fet Ciutadà Honrat de Barcelona el 1695. Francesc de Montserrat i Oriol, doctor en drets de Reus, que passà a Tarragona i morí el 1688, va fer una carrera molt brillant. Es coneix que va comprar les baronies de Ribelles i Altafulla i les senyories de la Nou i les Sitges, també fou governador de Tarragona en uns temps molt difícils i va ésser creat marquès de Tamarit el 1681. ARMES Els Montserrat porten: de gules, una muntanya de penyes d'or movent de la punta i una fulla de serra d'argent que les parteix. Els Montserrat de Cervera porten: d'atzur, un mont de penyes d'or dins una estacada d'argent i sumat d'una serra d'argent orlat de 8 flors de lis d'argent. Uns Montserrat de Granyena porten: de gules, una muntanya de penyes d'or movent de la punta amb una serra d'or que la parteix i acompanyada al cap de 2 flors de lis d'or; la bordura cosida d'atzur carregada de 8 castells d'or sumat cadascun d'un flor de lis d'or. PERSONATGES MONTSERRAT DESTACATS EN LA HISTÒRIA COSME DE MONTSERRAT: Esclesiàstic i polític fill de la Selva del Camp. Fou datari i confessor de Calixt III, de la biblioteca del qual féu l'inventari. GUILLEM DE MONTSERRAT: Jurista de Tarragona que estudià el 1497 a París. JOSEP MONTSERRAT: Músic que el 1666 fou tenor del Col.legi del Patriarca de València. OLEGUER DE MONTSERRAT: Bisbe de la Seu d'Urgell. Fou ardiaca de Tarragona i jutge de breu. JOAN MONTSERRRAT I ARCHAS: Metge i escriptor, fundador de "La Jove Catalunya". Hi ha uns altres personatges Montserrat també molt importants, però al ésser més actuals nomès els passarem a anomenar: MIQUEL MONTSERRAT I ARTIGUES, FRANCESC MONTSERRAT I AYARBE, JOSEP MONTSERRAT I BOADA, JOAQUIM DE MONTSERRAT I DE CRUïLLES, SANTIAGO MONTSERRAT I ESTEVE, CRISTÒFOL MONTSERRAT I JORBA, MIQUEL DE MONTSERRAT I MONTANYÉS, PANTALEÓ MONTSERRAT I NAVARRO, JOAN MONTSERRAT I PARETS, JOSEP MONTSERRAT I PORTELLA, PERE MONTSERRAT I RECODER i ANTONI MONTSERRAT I SOLÉ. TOPONÍMIA La toponímia del cognom és molt estensa. Sens dubte el més important dels topònims és el massís muntanyós que s'alça a la dreta del Llobregat, juntament amb el monestir i santuari de la Mare de Déu de Montserrat. Aquest topònim, que ha donat origen al cognom, també és l'arrel de molts altres topònims catalans. N'anomenarem alguns: MONTSERRAT (Illa de les Petites Antilles), BARRI DE MONTSERRAT a Igualada, ABADIA DE MONTSERRAT (abadia anomenada vulgarment El Monserratico, erigida a Madrid per Felip IV), COLÓNIA MONTSERRAT (Barri residéncial i d'estiueig del municipi de Sant Cugat del Vallès), SON MONTSERRAT (Possessió del municipi de Santa Maria del Camí) i VEÏNAT DE MONTSERRAT (Barri de Torelló) EL COGNOM AVUI El cognom és molt estès per tot Catalunya. En trobem sobretot a Llorenç del Penedès, Barcelona, Valls, Masdenverge, Alcoletge, Alguaire, Balaguer i Benassal. BIBLIOGRAFIA -Nobiliario de Aragón, de Pedro Vitales.- -Nobiliario, de Jerónimo de Villa.- -El Solar Catalan, Valenciano y Balear, de A. y A. García Carraffa con la colaboración de Armando de Fluvià y Escorsa de la "Sociedad Catalana de Estudios Históricos".- -Els cognoms Catalans. Origen i Definició, per Lluís Almerich.- -Els llinatges Catalans (Catalunya, País Valencià i Illes Balears) de Francesc de B. Moll-. -Apuntes de Nobiliaria y Nociones de Genealogia y Heráldica.- -Diccionario Etimológico de los Apellidos Españoles-. -Nobiliari General Català, de Félix Domenech y Roura-.