Enciclopèdia de Cognoms Catalans

Escut i historial del seu cognom 

 Fer Comanda 

Estadístiques de Cognoms Catalans

Quí som ?/ Escriure

PÀMIES ORIGEN I SIGNIFICAT El cognom Pàmies és un llinatge plenament català i arrelat des de fa molts anys. Etimològicament prové del topònim occità Pamies (departament de l'Arieja) i pertany al grup de topònims no catalans segons la classificació que estableix Francesc de Borja Moll. COGNOMS DERIVATS Alguns cognoms han establert derivats en funció dels canvis lingüístics provocats per les característiques de la nostra història. El procés de castellanització que es va donar durant els segles XVII i XVIII va afectar l'ortografia d'alguns cognoms. D'altra banda, la idiosincràsia de la fonètica catalana permet moltes formes derivades, totes elles correctes. En el cas del llinatge Pàmies existeixen els següents derivats: Pamies i Pamias. TÍTOLS NOBILIARIS RELACIONATS Tot i l'antiguitat i arrelament del llinatge, no hem trobat títols nobiliaris relacionats i, per tant, no ens trobem davant un cognom nobiliari. LLINATGE I HISTÒRIA Els diversos llinatges han arrelat en territoris de parla catalana en diferents èpoques històriques. A vegades es fa difícil establir amb certa exactitud l'època cronològica de la seva aparició. Alguns d'ells són molt antics i provenen de l'època medieval i altres són més moderns i daten dels segles XVII i XVIII. El fet que un llinatge sigui considerat toponímic no indica necessàriament que tingui la mateixa antiguitat del topònim sinó que el més probable és que hagi tingut una evolució posterior. En el cas del cognom Pàmies té força antiguitat tant a Catalunya com a les comarques franceses de parla catalana. ARMES Considerem les següents armes com les primitives del llinatge: en camp d'atzur, tres bandes d'or. PERSONATGES PÀMIES O PAMIAS DESTACATS EN LA HISTÒRIA Indiquem aquells personatges cogniminats Pàmies que han destacat al llarg de la història i dels quals es pot obtenir més informació en les fonts enciclopèdiques: -Josep Pamias, dirigent obrer del segle XIX. Intervingué en el moviment internacionalista. -Teresa Pàmies i Bertran, escriptora nascuda a Balaguer l'any 1919. Republicana, s'exilià després de la Guerra Civil. -Joan Antoni Pàmies i Castellà, empresari teatral i advocat nascut a Barcelona l'any 1903. -Pauleta Pàmies i Serra, ballarina nascuda a Barcelona l'any 1850. TOPONÍMIA Es tracta d'un llinatge toponímic. Aquests tipus de llinatges aparèixen quan es fa obligatòria la inscripció registral. En aquells moments, moltes persones adoptaren el topònim del lloc on vivien per establir el nom de la branca familiar. Pàmies és una ciutat de l'Occitània documentada ja al segle XIII. EL COGNOM AVUI El cognom és bastant freqüent tot i que està distribuït per moltes comarques catalanes. Ha arrelat especialment en les poblacions de la gran àrea metropolitana barcelonina. També es troba present a diferents pobles de les Illes Balears i el País Valencià. A Barcelona ciutat, segons dades registrals, hi ha unes 140 persones que es cognominen Pàmies. BIBLIOGRAFIA -Nobiliario de Aragón, de Pedro Vitales.- -Nobiliario, de Jerónimo de Villa.- -El Solar Catalan, Valenciano y Balear, de A. y A. García Carraffa con la colaboración de Armando de Fluvià y Escorsa de la "Sociedad Catalana de Estudios Históricos".- -Els cognoms Catalans. Origen i Definició, per Lluís Almerich.- -Els llinatges Catalans (Catalunya, País Valencià i Illes Balears) de Francesc de B. Moll-. -Apuntes de Nobiliaria y Nociones de Genealogia y Heráldica.- -Diccionario Etimológico de los Apellidos Españoles-. -Nobiliari General Català, de Félix Domenech y Roura-. -Heráldica de las Comunidades Autonomas y Capitales de Províncias-. -Sección de Órdenes Militares de Santiago-Alcántara y Calatrava-. -Tratado de Nobleza de Aragón y Valencia-. -Apuntes de Nobiliaria y Nociones de Genealogía y Heráldica-. -Santillana del Mar a traves de su Heráldica-. -Libro de Varios Linajes de España-. -Libro de Armeria del reino de Navarra-. -Arte del Blasón-. -Arte Heráldica-. -Catálogo de Manuscritos de la Biblioteca Menéndez Pelayo-. -Ciencias Auxiliares de La Genealogía y Heráldica-. -Gran Enciclopèdia Catalana- -Diccionari Heràldic i Nobiliari dels Regnes d'Espanya de Fernando Gonzalez-Doria-.