Enciclopèdia de Cognoms Catalans

Escut i historial del seu cognom 

 Fer Comanda 

Estadístiques de Cognoms Catalans

Quí som ?/ Escriure

PARÉS ORIGEN I SIGNIFICAT DEL COGNOM El cognom -com succeix en la major part de topònims i cognoms catalans- té un origen lingüístic i ha derivat cap a la forma actual a partir de les lleis fonètiques pròpies de cada època històrica. Prové del nom de l'arbre que fa peres. Segurament el cognom s'ha format a través d'un sobrenom o malnom. COGNOMS DERIVATS Les formes PERER, PARER, PARÉ, PARERA i PERÉS, són variants equivalents d'aquest cognom, totes tenen la mateixa història i escut heràldic. LLINATGE I HISTORIA És un llinatge català que comptà amb un important solar a Barcelona. Tomasa Parés fou, en el segle XIV senyora de l'hàbit de Sant Joan en el Gran Priorat de Catalunya. Cavallers cognominats Parés ingressaren a les ordes militars de Calatrava i Santiago. ARMES Escut quarterat: 1er. i 4rt. de ... quatre pals de ...; 2on. i 3er. de... una branca de ... en pal. Aquestes armes consten a l'obra de Ferran de Segarra "sigil.lografía catalana". Altres porten de ... dues faixes de ... Aquestes armes consten a l'Arxiu Ferrer i Pie, a Barcelona. PERSONATGES PARÉS QUE HAN DESTACAT EN LA HISTORIA * Joan Parés: (s. XVIII). Marí mallorquí. Viatjà a les Filipines, a la Xina i per les costes americanes del Pacífic. El 1769 col.laborà en l'expedició al nord de Califòrnia de Gaspar de Portolà i arribà a Alaska. El 1774 descobrí la badia i l'illa de Nootka, on deixà una guarnició manada pel català Alberni. * Salvador Macià i Parés: (n. 1904). Nedador català. Fou campió d'Espanya dels 100 m. lliures els anys 1927, 1928, 1929, 1930 i 1931 i n'establí el record en 1' 4". Participà en diverses competicions internacionals (França, Austria, Alemanya, Hongria). El 1928 fou seleccionat per a anar a la Olimpíada d'Amsterdam. També es distingí com a jugador de wàter-polo. * Pere Pla Parés: El pintor de les tres P. Pintor de paisatges i costums. Fill de Balsareny (Bages). CASES PAIRALS I TOPONIMIA En el terme municipal de Madiona s'hi localitza el llogarret de PARÉS. Una masia del districte municipal de Caixans s'anomena CAN PARÉS CAN PARÉS DE PLANES és un caseriu de Sant Feliu de Codines. EL COGNOM EN L'ACTUALITAT Relativament difós per Catalunya, el trobem a Igualada, Valls, Anglesola, Barcelona i Badalona. Crida l'atenció, per exemple, que el cognom apareix més en el NE. de Catalunya (Empordà, Gironès, Garrotxa, La Selva) que no en altres llocs del Principat. Això no ens ha d'estranyar, en considerar que aquella regió amb el Rosselló veí constitueix el nucli primitiu de la nostra nacionalitat, car allà es va espargir la població bàsica de la Marca Hispànica. BIBLIOGRAFIA _ El Solar Catalan, Valenciano y Balear, de A. y A. Garcia Carraffa amb la col.laboració d'Armand de Fluvia i Escorsa de la "Societat Catalana d'Estudis Històrics" _ Origen i Escuts de Cognoms Catalans, d'Armand de Fluvià, col.leccionable del diari AVUI. _ Els LLinatges Catalans (Catalunya, País Valencià i Illes Balears) de Francesc de B. Moll. _ Els Cognoms Catalans (Origen i Definició) per Lluís Almerich. _ "Apellidos Catalanes. Heráldica de Catalunya" de Augusto Cuartas. _ Diccionari de la Llengua Catalana "NOVA EDICIO ENCICLOPEDICA IL.LUSTRADA" _ "HERALDICA. Origen Apellidos y Escudos". _ Els Cognoms Catalans i la Seva Història de Jordi Bas i Vidal. _ "Heraldica i Genealogia" de NUEVA LENTE. _ Diccionari Enciclopèdic Salvat Català.