Enciclopèdia de Cognoms Catalans

Escut i historial del seu cognom 

 Fer Comanda 

Estadístiques de Cognoms Catalans

Quí som ?/ Escriure

PONS ORIGEN I SIGNIFICAT Els cognoms Ponç i Pons provenen del cognom Pontius (derivat de Pontus, "la mar"), nom de diversos sants. Els cognoms Ponç i Ponts tenen, evidentment, un origen diferent, però com que es fa difícil esbrinar si el cognom Pons té com a origen l'un o l'altre, els presentem plegats. Ponç és un cognom patronímic sortit del nom propi de fonts Ponç. Ponts és la forma plural de pont, que de del llatí ponte. Aquest cognom podria derivar també del topònim homònim a la Noguera. Creiem que la forma més comuna d'aquest cognom hauria d'ésser Ponç. COGNOMS COMPOSTOS Combinat amb altres noms personals, forma, per aglutinació de grafies, cognoms compostos, per exemple Ponçarnau (escrit també Ponsarnau), Ponsgem o Ponçgem o Pongem, Ponsgrau, Ponçjoan (escrit també Ponjoan). TÍTOLS NOBILIARIS RELACIONATS El títol nobiliari de Marquès de Pons fou concedit per Felip IV el 27 de setembre de 1648 a Dalmau de Queralt i Alagón. El 13 de desembre de 1963 s'otorgà carta de successió a favor de la duquesa de Montellano. LLINATGE I HISTÒRIA El cognom Pons és plenament català i originari de la vila de Pons, del partit judicial de Solsona. A la província de Lleida el cognom s'escampà molt aviat i una família del llinatge foren senyors del castell de Ribelles (Solsona), del castell de Montsonís (Balaguer) i de terres que pertanyen a la vegueria d'Urgell. De la ciutat de Tarragona en fou natural en Lluís Pons, pare de Joaquim Pons i Ballbona, que fou senyor de Mas Ricart. De la casa Pons de Barcelona foren descendents de Miquel Joan Pons i Francesc de Pons i Sant Climent. A les Illes Balears el cognom es troba molt estés ja que en l'època de Jaume I, alguns nobles Pons participaren en la conquesta de Mallorca on s'establiren posteriorment. L' Illa de Menorca va ser també conquerida per personatges del llinatge, existint en l'actualitat nombroses persones que es cognominen Pons a l'esmentada illa. La casa solar dels Pons de Menorca va ser fundada a finals del segle XVI per Maties Pons. Una altra casa, amb el nom de "Sant Tiró" té el llinatge a la població de Biniagual i data de mitjants del segle XIX. D'aquesta última casa en sorgí una altra establerta a la vila de Sant Sellas. L'any 1343, Arnald Pons estigué entre els representants de la vila de Calvià que juraren obediència i vassallatge al Rei Pere IV d'Aragó. ARMES Les armes principals del cognom són: d'atzur, un pont de dos ulls d'argent. Els de Menorca portaven: d'or una àguila coronada de sable. Els Pons de Torruella, segons es veu al convent de Sant Agustí d´aquesta vila porten: d'or amb dos galls d'indis enfrontats. PERSONATGES PONS DESTACATS EN LA HISTÒRIA Antoni Pons, escriptor i eclesiàstic mallorquí, que morí l'any 1976. Josep Sebastià Pons, poeta i escriptor rossellonès, de tradició simbolista. Fou professor de la Universitat de Tolosa i membre de l'Institut d'Estudis Catalans. Josep Pons, guerriller carlí del segle XIX, anomenat popularment com a Pep de l'Oli. Jaume Pons i Martí, dibuixant i pintor; també destacà com a retratista. Josep Pons i Enrich, industrial del segle XIX, organitzà diverses fàbriques de filats i teixits i creà la colònia Pons, colònia industrial del municipi de Puig-reig. Josep Lluís Pons i Gallarza, poeta del segle XIX, que s'establí a Mallorca; fou un dels impulsors dels Jocs Florals. TOPONÍMIA Trobem cases solars de molta antiguitat a Montclar (Berga), Manresa, Almor (Olot), Celdrà i Torroella de Montgrí. També hi hagué cases de Pons a les illes de Mallorca i Eivissa. El topònim Pons és relativament freqüent a Catalunya, ja que a més del poble citat anteriorment hi ha altres indrets anomenats Pons, entre ells la colònia Pons de Puig-reig. EL COGNOM AVUI En trobem a Celdrà, Berga, Barcelona, Igualada, Valls, la Secuita, Agramunt i Arbeca. Cal dir que el cognom Pons és un dels més freqüents a Catalunya i sens dubte, és el cognom més freqüent a les Illes Balears, especialment a l'illa de Menorca. Això és degut, com ja s'ha explicat, als personatges Pons que destacaren en la conquesta de les Illes. Les millors dades estadístiques del cognom avui a Catalunya les trobem a la pàgina d'internet http://www.idescat.es/onomastica/orpi.stm Aquestes dades en les dóna L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat, depenent de la Generalitat) i ofereix informació relativa als noms i cognoms de tota la població resident a Catalunya. En aquesta base de dades es pot consultar la freqüència dels diferents noms i cognoms dels homes i dones residents a Catalunya. Així a Catalunya referent al cognom Pons podem afirmar que es el número 63 per ordre d'importància, hi ha 9.196 persones que el tenen com a primer cognom i unes 9.252 persones que el tenen com a segon cognom. A la mateixa pàgina trobareu les dades per comarques. BIBLIOGRAFIA -Nobiliario de Aragón, de Pedro Vitales.- -Nobiliario, de Jerónimo de Villa.- -El Solar Catalan, Valenciano y Balear, de A. y A. García Carraffa con la colaboración de Armando de Fluvià y Escorsa de la "Sociedad Catalana de Estudios Históricos".- -Els cognoms Catalans. Origen i Definició, per Lluís Almerich.- -Els llinatges Catalans (Catalunya, País Valencià i Illes Balears) de Francesc de B. Moll-. -Apuntes de Nobiliaria y Nociones de Genealogia y Heráldica.- -Diccionario Etimológico de los Apellidos Españoles-.