Enciclopèdia de Cognoms Catalans

Escut i historial del seu cognom 

 Fer Comanda 

Estadístiques de Cognoms Catalans

Quí som ?/ Escriure

TORRES ORIGEN I SIGNIFICAT Els cognoms Torres i Torras provenen del substantiu torre, (del llatí turre). COGNOMS DERIVATS Altres cognoms que provenen de la mateixa arrel llatina són: TORRE, TORRES, LATORRES, SATORRE, SATORRAS. COGNOMS COMPOSTOS Hi han moltes formes compostes d'aquest cognom, com TORRADELLA, TORRALBÓ, TORREBADELL, TORRESCASSANA, TORREMOROS, TORRENEGRA, TORREL, TORRETA, TORRIELLA, TORREMILANS, i d'altres. Són derivats amb valor diminutiu o augmentatiu. Diverses variants s'han format per l'aglutinació de grafies. També cal esmentar alguns topònims, com TORREEMILANS, TORREMILLANES, TORREGIRONELLA, TORREBALARÍ, i TORROELLA. TÍTOLS NOBILIARIS RELACIONATS Hi ha un gran nombre de títols nobiliaris relacionats amb el cognom Torres. Els més importants són: "Barón de las Torres concedido a Joaquina Despujol y Reynoso, Conde de Torres concedido a José Retortillo, Duque de las Torres concedido a Gonzalo de Figueroa y Torres, Título de Marqués concedido a Francisco de Torres, a José Torres, a Tomás de Torres y a Martín Abarca de Bolea y Título de Vizconde concedido a Manuel de Torres". LLINATGE I HISTÒRIA El cavaller Berenguer de Torres, segons menciona mossén Jaume febrer va participar en la conquesta de València; alguns dels seus descendents, com Guerau de Torres van fundar cases en aquest regne. Jacint Torres i Bagues, de Manresa fou fet Ciutadà Honrat de Barcelona el 1728. Salvador Torres i Cortada, de Maçanet de Cabrenys de llaurador va passar a noble el 1800. Rafael Torres, cònsol de francesos a Tortosa, fou fet Ciutadà Honrat de Tortosa el 1599. El notari, i fill de notari de Mataró, Antoni Torres i Mataró fou fet Ciutadà Honrat de Barcelona el 1797. En el segle XV hi havia una família de cavallers Torres, coneguda també com Torres d'Aragó i Balears i que pretenia descendir dels comtes d'Urgell. D'aquesta casa procedeixen els Torres establerts a Eivissa, Mallorca i Santa Eulalia des Riu. A ella pertanyia Jeroni de Torres i Vendrell, senyor d'Almenara-Alta, Molnar, la Torre de Margalef i Fornells, que fou noble el 1601, per decret del rei Felip III.També ho fou fet el seu cosí Bernadí de Torres d'Aragó de Calsquerri i Pelegri el 1599. ARMES De gules dues torres unides per un pont d'argent i tancades d'atzur. Els descendents de la casa de València ostentaven: En un camp d'atzur, cinc torres d'argent posades en sotuer. En els sepulcres dels Torres catalans, en les esglésies parroquials de la ciutat de Cervera i de Puelles (Lleida), d'on eren senyors, hi ha les primeres armes que hem assenyalat. Els de la casa de Barcelona, segons Garma i Duran: En un camp d'atzur, dues torres d'argent. Unes altres també de la casa de Barcelona i Balears: Quarterat, 1er. i 4t. d'atzur, amb una torre d'argent, 2on., escacat d'or i sabre, i 3er. d'or, amb quatre pals de gules. Segons un expedient de les proves de noblesa de l'Orde de Sant Joan de Jerusalem. J.R. Vila, asigna a altres Torres catalans els següents escuts: De gules, amb dues torres d'argent, aclarides de gules i posades en triangle. D'argent, amb dues torres d'atzur, aclarides d'argent i unides per una muralla d'atzur, amb bordadura componada d'atzur i argent. El mateix heraldista asigna a altres Torres radicats a València, aquest blasó: Partit, 1er. d'or, amb una banda de sabre, i 2on., d'atzur, amb un arbre d'or, arrencat, i un lleó de sabre passant al peu el tronc. Bordura d'or, amb vuit sotuers d'atzur. Els de Sant Quirze Safaja porten: D'or una palma d'atzur i, acostades, dues palmes de sinople. PERSONATGES TORRES O TORRAS DESTACATS EN LA HISTÒRIA Camilo Torres: Advocat i polític colombià. Miquel Torres: Nedador català. Fèlix Torres i Amat: Erudit i prelat català. Humbert Torres i Barberà: Polític i metge català. Francesc Torras i Armengol: Pintor i escutor català. Josep Torras i Bages: Prelat i escriptor. Altres personatges Torres o Torras destacats són: Joan Torras i Guardiola, Ignasi Torres i Amat, Jaime Torres Bodet, Joaquín Torres Garcia, Pere Anton Torres i Jordi, Estanislau Torres i Mestre, Francesc Torres i Monsó, Màrius Torres i Perenya, Ramon Torres i Rosell, etc. TOPONÍMIA Hi ha caserius molt importants d'aquest nom a Súria, Matadepera i Cabrera. Com hem indicat, també hi ha gran nombre de topònims a Catalunya que poden tenir relació amb el cognom. EL COGNOM AVUI Possiblement és un dels cognoms més estesos a casa nostra, s'ha difós a totes les comarques. BIBLIOGRAFIA -Nobiliario de Aragón, de Pedro Vitales.- -Nobiliario, de Jerónimo de Villa.- -El Solar Catalan, Valenciano y Balear, de A. y A. García Carraffa con la colaboración de Armando de Fluvià y Escorsa de la "Sociedad Catalana de Estudios Históricos".- -Els cognoms Catalans. Origen i Definició, per Lluís Almerich.- -Els llinatges Catalans (Catalunya, País Valencià i Illes Balears) de Francesc de B. Moll-. -Apuntes de Nobiliaria y Nociones de Genealogia y Heráldica.- -Diccionario Etimológico de los Apellidos Españoles-. -Nobiliari General Català, de Félix Domenech y Roura-. -Heráldica de las Comunidades Autonomas y Capitales de Províncias-. -Sección de Órdenes Militares de Santiago-Alcántara y Calatrava-. -Tratado de Nobleza de Aragón y Valencia-. -Apuntes de Nobiliaria y Nociones de Genealogía y Heráldica-. -Santillana del Mar a traves de su Heráldica-. -Libro de Varios Linajes de España-. -Libro de Armeria del reino de Navarra-. -Arte del Blasón-. -Arte Heráldica-. -Catálogo de Manuscritos de la Biblioteca Menéndez Pelayo-. -Ciencias Auxiliares de La Genealogía y Heráldica-. -Gran Enciclopèdia Catalana- -Diccionari Heràldic i Nobiliari dels Regnes d'Espanya de Fernando Gonzalez-Doria-.