Enciclopèdia de Cognoms Catalans

Escut i historial del seu cognom 

 Fer Comanda 

Estadístiques de Cognoms Catalans

Quí som ?/ Escriure

TOUS ORIGEN I SIGNIFICAT El cognom Tous és un llinatge plenament català i arrelat des de fa molts anys. Etimològicament prové del llatí "tubus", que vol dir buit i pertany al grup de topònims catalans, segons la classificació que estableix Francesc de Borja Moll. COGNOMS DERIVATS Alguns cognoms han establert derivats en funció dels canvis lingüístics provocats per les característiques de la nostra història. El procés de castellanització que es va donar durant els segles XVII i XVIII va afectar l'ortografia d'alguns cognoms. D'altra banda, la idiosincràsia de la fonètica catalana permet moltes formes derivades, totes elles correctes. En el cas del llinatge Tous no hem trobat formes derivades. TÍTOLS NOBILIARIS RELACIONATS -El títol de Marqués de Tous fou donat per Felip V, el 31 de març de l'any 1711 al Sr. Pío Tous de Monsalve, Cavaller de Santiago. LLINATGE I HISTÒRIA Els diversos llinatges han arrelat en territoris de parla catalana en diferents èpoques històriques. A vegades es fa difícil establir amb certa exactitud l'època cronològica de la seva aparició. Alguns d'ells són molt antics i provenen de l'època medieval i altres són més moderns i daten dels segles XVII i XVIII. El fet que un llinatge sigui considerat toponímic no indica necessàriament que tingui la mateixa antiguitat del topònim sinó que el més probable és que hagi tingut una evolució posterior. En el cas del cognom Tous té una antiguitat destacable. Els primitius castellans del castell de Tous prengueren per cognom aquest nom durant el segle XII. Segons Alcover-Moll, en el seu "Diccionari català-valencià-balear", el llinatge Tous es trobava a principis de segle a les poblacions següents: Piera, Aiguamurcia, Cabra, Falset, Figuerola, Valls i Vila-seca. ARMES Considerem les següents armes com les primitives del llinatge: escut faixat de sis peces, tres de plata i tres d'atzur. La documentació de les anteriors armes es troba a "Diccionario heráldico y nobiliario de los reinos de España", pàgina 765. TOPONÍMIA Es tracta d'un llinatge específicament toponímic ja que hem trobat en les fonts consultades topònims relacionats: Tous es un indret de la província de Lleida i un altre indret de la zona de València. EL COGNOM AVUI El cognom és bastant freqüent tot i que està distribuït per moltes comarques catalanes. Ha arrelat especialment en les poblacions de la gran àrea metropolitana barcelonina. També es troba present a diferents pobles de les Illes Balears i el País Valencià. Segons el Registre General d'abonats de la Companyia Telefònica per a tot l'Estat Espanyol, s'han trobat un total de 638 persones que es cognominen Tous, especialment a les poblacions de Artà, Capdepera, Palma, Son Servera i Barcelona. BIBLIOGRAFIA -Nobiliario de Aragón, de Pedro Vitales.- -Nobiliario, de Jerónimo de Villa.- -El Solar Catalan, Valenciano y Balear, de A. y A. García Carraffa con la colaboración de Armando de Fluvià y Escorsa de la "Sociedad Catalana de Estudios Históricos".- -Els cognoms Catalans. Origen i Definició, per Lluís Almerich.- -Els llinatges Catalans (Catalunya, País Valencià i Illes Balears) de Francesc de B. Moll-. -Apuntes de Nobiliaria y Nociones de Genealogia y Heráldica.- -Diccionario Etimológico de los Apellidos Españoles-. -Nobiliari General Català, de Félix Domenech y Roura-. -Heráldica de las Comunidades Autonomas y Capitales de Províncias-. -Sección de Órdenes Militares de Santiago-Alcántara y Calatrava-. -Tratado de Nobleza de Aragón